30. mája sa žiaci 5. – 9. ročníka zúčastnili exkurzie z náboženstva na pútnické miesto Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva, ktoré sa nachádza na hore Butkov pri Ladcoch. Výlet začal nenáročným výstupom na kalváriu. Na vrchole hory Butkov (765 m n. m.) mali možnosť žiaci vidieť novopostavený kríž, ktorý je ukotvený na skale a spolu s ňou meria 12 metrov. V srdci kríža sú umiestnené vzácne relikvie dreva Svätého kríža a v otvore do skaly je vložený kamienok, ktorý sa uvoľnil pri poslednej renovácii otvoru, v ktorom stál na Golgote Kristov kríž. Taktiež si mohli pozrieť monumentálnu kamennú sochu Panny Márie - Matky milosrdenstva, ktorá je najväčšou v strednej Európe (s podstavcom vysoká viac ako 9 m). Žiaci mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia  a v malej kaplnke slávili sv. omšu, ktorú odslúžil náš duchovný otec Andrej Týleš. Exkurziu sme ukončili v Považskej Bystrici, kde si mohli žiaci kúpiť niečo na občerstvenie.