Prízemie hlavnej budovy

 1. poschodie hlavnej budovy

 

 Učebne vedľajšej budovy a ŠKD

 

Plán hlavnej budovy v PDF

Plán vedľajšej budovy v PDF