piatok, 16 apríl 2021 10:02

Ako použijete časť svojich daní môžete rozhodnúť aj vy sami. Ak ste sa ešte nerozhodli a chceli by ste podporiť vzdelávanie a lepšie podmienky budeme radi ak ich venujete práve nám. Pomôžte nám...

štvrtok, 15 apríl 2021 13:09

Prezenčné vyučovanie 8. – 9. ročníka od 19. apríla 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 19. apríla 2021 (od pondelka)...

štvrtok, 08 apríl 2021 12:47

Obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 12. apríla 2021 (od...

štvrtok, 08 apríl 2021 09:23

25. marca 2021  sa uskutočnil 3. ročník Národného finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2021. V tomto roku sa aj naša škola zapojila do súťaže European Money Quiz. EMQ je zameraný na...

streda, 31 marec 2021 19:59

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ...

piatok, 26 marec 2021 10:34

streda, 24 marec 2021 21:21

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sa uskutoční dňa 1. apríla 2021 (štvrtok) a  6. apríla 2021 (utorok), v čase od 13.00 do 17.30 h.  Miesto zápisu: Základná škola,...

streda, 24 marec 2021 15:38

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v našich základných...

pondelok, 22 marec 2021 10:49

Dňa 10.3.2021 sa uskutočnil 19. ročník dekanátneho ( okresného ) kola Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...

DSCN0401

Ako použijete časť svojich daní môžete rozhodnúť aj vy sami. Ak ste sa ešte nerozhodli a chceli by ste podporiť vzdelávanie a lepšie podmienky budeme radi ak ich venujete práve nám. Pomôžte nám zdokonalovať prostredie, vybavenie školy kde sa aj Vaše deti pripravujú na svoj život v spoločnosti. Ďakujeme Vám!

Potrebné dokumenty na stiahnutie tu:

Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

school oil

Prezenčné vyučovanie 8. – 9. ročníka od 19. apríla 2021

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 19. apríla 2021 (od pondelka) bude obnovené i prezenčné vyučovanie žiakov 8. – 9. ročníka.

Organizácia vyučovania

 • Škola zverejní 16. 4. 2021 (piatok) na stránke EduPage rozvrh hodín prezenčného vzdelávania na ročníkoch 8. – 9:
 • od 19. – 21. apríla 2021 (pondelok – streda) - 5 hodín prezenčného vyučovania;
 • od 22. apríla 2021 (od štvrtka) – plný počet hodín prezenčného vyučovania.
 • Vyučovací proces pre 5. – 7. ročník bude naďalej pokračovať dištančnou formou podľa nového rozvrhu, ktorý bude tiež zverejnený 16. 4. 2021 na EduPage.
 • Obnoví sa prezenčné vyučovanie žiakov 2. stupňa v skupinách 5+1. Triedni učitelia ich budú informovať o organizácii vyučovania a rozvrhu hodín.
 • Na základe vyhlášky uverejnenej 15. 4. 2021 môžu použiť žiaci v škole  namiesto respirátora inú preventívnu ochrannú pomôcku ako rúško, šál alebo šatku.

Školský klub detí

 • Školský klub  detí bude fungovať od 6:00 – 7:30 a od 11:25 – 16:00 hod.

Školská jedáleň

 • Prevádzka šk. jedálne bude fungovať pre žiakov 1. - 4. ročníka a 8. – 9. ročníka v štandardnom režime od 11:25 – 13:45 hod.
 • Všetci žiaci 8. – 9. ročníka budú automaticky prihlásení na obedy. Rodičia tých žiakov, ktorí nebudú chodiť do školy, sú povinní individuálne odhlásiť svoje deti zo stravovania v ŠJ najneskôr do 19. 4. 2021 (pondelok) do 07:30 hod.
 • V prípade záujmu žiakov v skupinách 5+1 o stravovanie v ŠJ  je potrebné individuálne prihlásenie sa do 19. 4. 2021 do 07:30 hod. na dni, ktoré budú v škole.

Povinnosti pre zákonných zástupcov žiakov 8. – 9. ročníka a pre žiakov v skupinách 5+1:

 • Zákonný zástupca žiaka, ktorý umiestni dieťa do školy, je povinný predložiť pri nástupe do školy za seba (stačí iba za jedného zákonného zástupcu) i za žiaka čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (otvoriť TU) a kópie potvrdenia o vykonaní testov nie starších ako 7 dní nasledovnými spôsobmi:

a) poslať správu triednemu učiteľovi cez stránku EduPage, ktorej prílohami budú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópie potvrdenia o vykonaní testov;

b) vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a prefotené kópie potvrdenia o vykonaní testov odovzdať osobne alebo prostredníctvom žiaka triednemu učiteľovi.

 Školská dochádzka:

 • V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

3. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

4. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

    Zákonný zástupca má nárok na OČR alebo pandemickú OČR iba v týchto prípadoch:

a) Ak deťom bola nariadená karanténa/izolácia.

b) Ak ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno.

c) Ak ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

    Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.                                                  

vedenie školy

                                                         

vedenie školy

jar

Obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 12. apríla 2021 (od pondelka) bude obnovené prezenčné vyučovanie na ročníkoch 1. – 4.

Organizácia vyučovania

 • Škola zverejní 9. 4. 2021 (piatok) na stránke EduPage rozvrh hodín prezenčného vzdelávania na ročníkoch 1. – 4.
 • Vyučovací proces pre 5. – 9. ročník bude pokračovať dištančnou formou.
 • Naďalej bude prerušené i prezenčné vyučovanie žiakov 2. stupňa v skupinách 5+1. Žiaci si budú chodiť po úlohy v tlačenej podobe každý pondelok o 10:00 hod. do školy.

Školský klub detí

 • Školský klub  detí bude fungovať od 6:00 – 7:30 a od 11:25 – 16:00 hod.

Školská jedáleň

 • Prevádzka šk. jedálne bude fungovať pre žiakov 1. - 4. ročníka v štandardnom režime od 11:25 – 13:45 hod. Všetci žiaci 1. stupňa budú automaticky prihlásení na obedy. Rodičia tých žiakov, ktorí nebudú chodiť do školy, sú povinní individuálne odhlásiť svoje deti zo stravovania v ŠJ najneskôr do 12. 4. 2021 (pondelok) do 07:30 hod.

Povinnosti pre zákonných zástupcov žiaka na roč. 1 – 4.:

 • Zákonný zástupca žiaka, ktorý umiestni dieťa do školy, je povinný pri nástupe predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  (TU otvoriť) spolu s kópiou o potvrdení vykonaní testu nie staršieho ako 7 dní nasledovnými spôsobmi:

a) poslať správu triednemu učiteľovi cez stránku EduPage, ktorej prílohami budú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópia potvrdenia o vykonaní testu;

b) vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a prefotenú kópiu potvrdenia o vykonaní testu odovzdať osobne alebo prostredníctvom žiaka triednemu učiteľovi.

 Školská dochádzka:

 • V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

3. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

4. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. 

Zákonný zástupca má nárok na OČR alebo pandemickú OČR iba v týchto prípadoch:

a) Ak deťom bola nariadená karanténa/izolácia.

b) Ak ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno.

c) Ak ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

           Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.                                                  

vedenie školy

maxresdefault

25. marca 2021  sa uskutočnil 3. ročník Národného finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2021. V tomto roku sa aj naša škola zapojila do súťaže European Money Quiz. EMQ je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov hravou a zábavnou formou. Súťaž prebieha na platforme Kahoot naživo a online prostredníctvom www.youtube.com. Slovenské národné kolo organizuje Slovenská banková asociácia (SBA) v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska (NDS). Aj v tomto roku sa súťaž prispôsobila  aktuálnym podmienkam. Proti sebe zápolili registrovaní jednotlivci a nie tímy ako to bolo v minulosti. Zaregistrovaných z našej školy bolo 8 žiakov, samotnej súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov. Najúspešnejším ôsmakom bol Lukáš Blaško z 8.A a najúspešnejšou deviatačkou Lucia Ševčíková z 9.B. V konkurencii takmer 1000 súťažiacich z celého Slovenska obstáli veľmi pekne. Srdečne gratulujeme a veríme, že na budúci ročník pripravíme tímy, ktoré sa úspešne zúčastnia tejto zaujímavej medzinárodnej súťaže. Organizáciu na našej škole zabezpečila Ing. Anna Maruniaková.

jar

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ Mesto KNM v spolupráci s RÚVZ rozhodol o tom, že po veľkonočných prázdninách od 7. apríla 2021 (od stredy)  do odvolania bude naďalej pokračovať  dištančné vyučovanie na 1. stupni a 2. stupni podľa doterajšieho rozvrhu zverejného na stránke EduPage.

vedenie školy

velka2