Základné dokumenty

Obsah

Display:
Zoraď podľa:
Prerokované v Rade školy, ZŠ - Clementisova 616/1, KNM dňa 26.09.2018

Prerokované v Rade školy, ZŠ - Clementisova 616/1, KNM dňa 26.09.2018

Dodatok č. 1 / 2018 Ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 11.1. 2015
Prerokované v Rade školy, Základná škola ,Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto dňa 26.09.2018