Základné dokumenty

Obsah

Display:
Zoraď podľa:
Dodatok č. 1 / 2018 Ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 11.1. 2015
Prerokované v Rade školy, Základná škola ,Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto dňa 26.09.2018

ŠKVP - pre 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7. a 8 roč, pre školský rok 2018/2019