1 (16) V utorok, 13. novembra 2018, sme navštívili v rámci triednickej hodiny Rosenfeldov palác v Žiline. V jeho podkroví sa otvoril pred nami tajomný svet bábok. Veľmi milá pani sprievodkyňa nás previedla históriou Bábkového divadla Žilina, najstaršieho profesionálneho bábkového divadla na Slovensku. Mali sme možnosť skutočne kráčať po chodníku plnom histórie. Sklenený chodník ukrýval celý historický vývoj bábkarstva aj s názornými ukážkami. Videli sme rôzne typy bábok, marionetu, maňušku a javajku. Čo bolo najlepšie? Skutočne sme si všetko mohli vyskúšať, pohybovať bábkami, hrať divadlo pre svojich spolužiakov. Nikto nám nič nezakazoval. Mohli sme byť kreatívni.  Raz sme sa ocitli za oponou, raz  v tieňovom divadle. Vytvárali sme sprievodnú hudbu k hre. Odfotili sme sa ako Pipi, stali sme sa  naozajstnými bábkami i bábkarmi. Zažili sme čierne divadlo na vlastné oči.  

Žiaci 5.A,5.B ďakujú triednym za zaujímavú THF


V dňoch 3.októbra a 10.októbra 2018 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili  exkurzie do výrobného družstva OKRASA v Čadci pod názvom Sklenená krása a tematického dopoludnia v Kysuckom múzeu v Čadci s názvom ...Mláďatá. V Okrase žiaci uvideli tradičnú výrobu sklenených ozdôb – vianočné banky, vianočné ozdoby, sklenené kvety... Oboznámili sa s postupom výroby a s priestormi závodu. Po exkurzii navštívili podnikovú predajňu, kde si mohli zakúpiť výrobky družstva Okrasa. V druhej časti žiaci navštívili Kysucké múzeum v Čadci, v ktorej bola výstava mapujúca starostlivosť o mláďatá. Na príkladoch sa dozvedeli rôzne typy stratégií, ktoré sú využívané pri starostlivosti o potomstvo zvierat. Zoznámili sa s mláďatami, ktoré sa na svojich rodičov vôbec nepodobajú. Dozvedeli sa, aký je ich vývin od vajíčka po dospelého jedinca. Súčasťou uvedenej výstavy boli  aktivity o danej téme, ktoré pre nich pripravili a aj s nimi zrealizovali lesníci z Kysuckého regiónu. Z exkurzie sme sa vrátili obohatení o  plno krásnych zážitkov a informácií, na ktoré budeme s radosťou spomínať.

Mgr. Zuzana Múčková


Sučka Fantagíro 2018 (5)

Čo si myslíte, dokáže pes vyriešiť matematický príklad na sčítanie či malú násobilku? Vie pes nájsť medzi písmenami rozloženými na podlahe práve samohlásky? Predstavte si, že sučka Fantagíro to dokázala.

Dňa 6. novembra 2018 sme zakúsili skutočnú zážitkovú hodinu čítania. Na začiatku hodiny sme sa zoznámili s pani Ing. et Bc. Ľubicou Bátoryovou z občianskeho združenia  PHYSIO CANIS v Žiline a jej vycvičenou sučkou Fantagíro. Sučku sme si mohli pohladiť, hodiť jej loptičku, ponúknuť ju za odmenu maličkou maškrtou. Od pani Ľubice sme sa dozvedeli, že Fany (tak ju tiež pani Ľubica volala)  je špeciálna sučka v životnej veľkosti, toho istého plemena ako Timo z knihy ,, Pes Timo a doktor Hafbolíto“. Kniha obsahuje veselé a poučné príbehy bieleho psa Tima, ktorý žije a pracuje ako asistenčný pes v rodine Horvátovcov , kde sú deti Lukáško a Tamarka.  Dozvedeli sme sa, že Fantagíro je Timova sesternica.

Taký bol program dejepisno-biologickej exkurzie našich piatakov. Ako každý rok o tomto čase, aj teraz žiaci 5. ročníka získali nové zážitky a vedomosti počas návštevy Bytče a Manínskej tieňavy. Dňa 26. októbra 2018 bol ich prvou zastávkou renesančný zámok v Bytči. Tento dal postaviť v 16. storočí otec palatína Juraja Turza - František. Na realizáciu stavby zámku bol pozvaný až z Talianska staviteľ Ján Kilián. Deti sa prešli starými pôvodnými schodmi, ktorými pred 400 rokmi kráčali najvýznamnejší šľachtici tej doby v Uhorsku. V zámku dnes sídli štátny archív. Photo0922Pani archivárka zaujímavo porozprávala deťom o histórii zámku a jeho obyvateľoch. Ukázala im niektoré veľmi staré listiny, ktoré vlastnoručne písali palatín Juraj Turzo, grófka Alžbeta Bátoryová a iné známe osobnosti z histórie. Nechýbal ani originál listiny, písanej na pergamene a s podpisom cisára Rudolfa II. Druhá  zastávka piatakov bola v Sobášnom paláci v Bytči. Tento dal postaviť palatín Turzo pre svojich 7 dcér a 1 syna. Stavba bola účelová, slúžila výlučne na svadby palatínových detí. Dodnes je tu vychýrená svadobná sieň, isto najväčšia na Slovensku, s výbornou akustikou. V sobášnom paláci si deti pozreli časť filmu o živote palatína Turza. Posledným bodom programu bola prechádzka kaňonom úzkou tieňavou medzi kopcami Veľký a Malý Manín. V prírodnej rezervácií, ktorá je v tejto oblasti zriadená, žijú mnohé chránené druhy zveri /okrem iných aj medveď hnedý, orol skalný a iné dravce/. Piataci si pozreli aj symbolický cintorín venovaný ľuďom, ktorí zahynuli v horách. Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitkové exkurzie.

Ing. Iveta Petrovová