I.A 

Žiaci

rozvrh hodín:

I.B

Žiaci

rozvrh hodín:

I.C

Žiaci

rozvrh hodín:

II.A

Žiaci

rozvrh hodín:

II.B

Žiaci

rozvrh hodín:

 

III.A

Žiaci

rozvrh hodín:

III.B

Žiaci

rozvrh hodín:

 
 IV.A

Žiaci

rozvrh hodín:

IV.B

Žiaci

rozvrh hodín:

 IV.C

Žiaci

rozvrh hodín:

V.A

Žiaci

rozvrh hodín:

V.B

Žiaci

rozvrh hodín:

 

VI.A

Žiaci

rozvrh hodín:

VI.B

Žiaci

rozvrh hodín:

 

VII.A

Žiaci

rozvrh hodín:

VII.B

Žiaci

rozvrh hodín:

VII.C

Žiaci

rozvrh hodín:

VIII.A

Žiaci

rozvrh hodín:

VIII.B

Žiaci

rozvrh hodín:

VIII.C

Žiaci

rozvrh hodín:

IX.A

Žiaci

rozvrh hodín:

IX.B

Žiaci

rozvrh hodín:

IX.C

Žiaci

rozvrh hodín:

Odborné učebne

jazykové  laboratórium (7)

jazyková učebňa (37)

učebňa

Dejepisu (14)

učebňa Chémie ()

Učebňa SJ (19)

Učitelia

Ing. J. Franc
Mgr. A. Blašková
Mgr. D. Ševčíková
Mgr. Eva Vlčková
Mgr. Jaroslav Jablonský
Mgr. K. Mlynaričová
Mgr. L. Grigová
Mgr. Ľ. Ševčík
Mgr. M. Olexová
Mgr. M. Vlčková
Mgr. Renáta Janíková
Mgr. Slivková
Mgr. Soňa Bukovská