Mgr. Igor Ševec

           Riaditeľ školy

      Mgr. Milan Lisko

   Zástupca riaditeľa školy

     Mgr. Eliška Očková

   Zástupca riaditeľa školy

vlckova hejt

   Mgr. Renáta Janíková

      Triedna učiteľka 3.A

 Mgr. Martina Sekerová

Školský špeciálny pedagóg

     Mgr. Eva Vlčková

    Triedna učiteľka: IV.C

Mgr. Lýdia Hejtmánková

     Triedna učiteľka 4.A

Mgr. Zuzana Múčková

    Triedna učiteľka 2.A

   
 

Mgr. Soňa Bukovská

  Triedna učiteľka 1.A

Mgr. Anna Slivková

  Triedna učiteľka: II.B

Mgr. Helena Trúchla

  Triedna učiteľka: I.A

Mgr. Daniel Bandura

  Triedny učiteľ 3.B

Mgr. Monika Kubalíková

    Triedna učiteľka 4.B

   

Mgr. Alena Blašková      

Triedna učiteľka 5.A

Ing. Anna Maruniaková

  Triedna učiteľka 7.B

Mgr. Dana Kuleszová

   Triedna učiteľka 8.A

Triedna učiteľka: IX.B

  Triedna učiteľka 8.B

Mgr. Lenka Grigová

  Triedna učiteľka 8.C

 

     
 Mgr. Danka Maráčková

 Triedna učiteľka 9.A

Mgr.  Ľubomír Ševčík

  Triedny učiteľ 9.B

Mgr. Blanka Uhrová

  Triedna učiteľka: V.A

Ing. Janka Franc

Učiteľka pre 5.-9. ročník

 Ing. Iveta Petrovová

 Učiteľka pre 5.-9. ročník


Melanka_-_upravená_foto.jpg 

 
     

Mgr. Melánia Rentková

     Triedna učiteľka 7.A

Mgr. Silvia Podkonická

   Triedna učiteľka 6.B

Mgr. Katarína Mlynaričová

       Triedna učiteľka 7.C

  Mgr. Július Janek

  Triedny učiteľ 6.A

Mgr. Jaroslav Jablonský

Triedny učiteľ 6.C

 

 

Mgr. Gabriela Janeková

  Výchovný poradca

Mgr. Zuzana Kašiarová

Učiteľka pre 5.-9. ročník

  Mgr. Ľubica Mičáková

Učiteľka pre 5.-9. ročník

   Mgr. Miriama Olexová

Triedna učiteľka 5.B

Mgr. Jana Richtáriková

Učiteľka pre 5.-9. ročník

 

   

Mgr. Michaela Vlčková

Triedna učiteľka: I.A

Mgr. Marianna Lešková

     Asistentka učiteľa

  Mgr. Elena Bučková

Učiteľka pre 5. - 9. ročník

 Mgr. Michaela Vlčková

 Učiteľka pre 5. - 9. ročník

Mgr. Renáta Čamajová

Učiteľka pre 5. - 9. ročník

   
 

 

 

  

 

 Mgr. Zuzana Šmelková

Učiteľka

  Jaroslava Veličová

   Asistentka učiteľa

Roman Toka

Učiteľ

    

    Školský klub detí

 

  Emília Čuboňová

  Vychovávateľka v ŠKD

  Bc. Adriana Gajdošíková

  Vychovávateľka v ŠKD

  Mgr. Jana Korduljaková

  Vychovávateľka v ŠKD

      Vilma Kantoríková

      Vychovávateľka v ŠKD