IMG 20181017 120829892

Dňa 17.10.2018 sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov, ktoré slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady.

Testovanie prebehlo v 4 cykloch:

  1. 1. A – Predklon v sede s dosahovaním a Telesná výška

       B – Ľah-sed a Telesná hmotnosť

       C – Skok do diaľky z miesta a Výdrž v zhybe

       D – Zostava s tyčou

       E – Kotúľanie 3 lôpt

  1. 2. Člnkový beh 4 x 10 m
  2. 3. Vytrvalostný stupňovaný člnkový beh na 20 m
  3. 4. Vlajková naháňačka                                                       

Mgr. Soňa Bukovská


jablko

Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa jablka (Apple Day), známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Pripomína sa každý rok 21. októbra, alebo najbližšie k tomuto termínu. Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Jablko sa na Slovensku stalo aj iným symbolom - boja proti rakovine a inšpiráciou zdravého životného štýlu.

bmw

Na základe Vzdelávacích poukazov a s podporou Centra voľného času Kysucké Nové Mesto naša škola otvorila v roku 2017/2018 záujmový krúžok Tvorba webstránok, grafiky a animácií. Prostredie, ktoré nás obklopuje, je preplnené množstvom vizuálnych vnemov. Denne sa stretávame s množstvom obrazových impulzov, ktoré ovplyvňujú naše myslenie, cítenie, rozhodovanie a tvorbu názorov. Preto je čoraz dôležitejšie im porozumieť rovnako ako aj naučiť sa správne vnímať obsah v médiách a mať vlastný názor. Na našom krúžku sme sa venovali technikám a nástrojom prostredníctvom ktorých tieto prvky všade okolo nás vznikajú. Vektorový editor Inkscape využíva priamky, body, mnohouhoľníky, krivky, prvky ktoré sa dajú vyjadriť matematicky či geometriou. Tieto vlastnosti mu zaručujú takmer neobmedzené zväčšenie a tak nie je problém takútu grafiku umiestniť na veľkých plochách, reklamách alebo plagátoch. Používa sa aj na tvorbu loga, grafického prvku s ktorým sa stretávame čoraz častejšie pri webových stránkach, firmách a pod. Úloha loga je charakterizovať organizáciu v jednoduchej grafickej podobe, ktorá je dobre zapamätateľná a originálna.. Verili by ste, že firma Pepsi zaplatila za tvorbu svojho loga 1 million dolárov?  Okrem programu Inkscape sme sa zoznámili aj s bitmapovým editorom Gimp. Ten nám výborne poslúži na úpravu fotografií a tvorbu rôznych kúziel s nimi. Na záver sme si rozdelili úlohy na záverečný projekt. Gréta nakreslila žirafu a sovu Lea zase slona a zajaca a ja som tiež trochu prispel. Tímovou prácou vznikol plagát s príbehom. A ako nám vlastne môže pomôcť v budúcnosti naučenie sa takýchto zručností? Môžeme si vytvoriť vlastnú potlač na tričká, šiltovky, grafiku pre vlastné blogy a ak budeme snaživí,  možno raz aj naše logo kúpi nejaká známa firma :) Nezabudnime však na to, že práca na PC môže byť kreatívna a zábavná, ale nemala by byť na úkor času stráveného vonku a s kamarátmi.  A aké boli vlastne naše práce v školskom r. 2017/2018?

PANO 20181005 0858422

V rámci školského týždňa turistiky na školách sa dňa 28. septembra 2018 uskutočnil DEŇ TURISTIKY pre 5. ročník a 5. októbra 2018 pre šiestakov a siedmakov našej ZŠ.

33 žiakov z 5. A, 5. B a 5.C a traja vyučujúci zdolali celkom náročnú túru na kopec Vreteň a späť. Počasie bolo priaznivé, výstup pohodový s nádhernými  vyhliadkami na  prírodu. Deti zvládli cca 4 hodinovú túru bez väčších problémov. Domov si priniesli nezabudnuteľné zážitky.