Je to nariadenie vlády 341/2009 Z. z. SR v rámci spoločenských programov – poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov EÚ. Program „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie dodávok   ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Pre 27 členských štátov vyčlenila EÚ 90 mil. eur na jeden školský rok. Slovensko sa do programu zapojilo od  školského roku 2009/2010 s finančnou podporou EÚ 1,27 mil. eur, ktorá bola vyčlenená pre cca 300 000 detí.

 

Zákaz používania nevhodnej obuvi v škole z dôvodu poškodzovania podlahy

Od 21.11.2011 riaditeľ školy zakazuje používať ako prezúvky v škole všetky druhy tenisiek a topánok ( čínske tenisky, botasky, sandále, atď.). Povolené sú prezúvky s plnou pätou a prezúvky s voľnou pätou a pevnou špicou. Prezúvky nesmú mať čiernu podrážku.

Dôvodom opatrenia je zabrániť noseniu obuvi, ktorú žiaci používajú aj po vonku, a zabrániť šmuhám na podlahách.

Dňa: 3.11.2011                                          

Mgr. Igor Ševec

riaditeľ školy

 

Upozorňujeme rodičov že na stránkach elektronickej žiackej knižky nebudeme zverejňovať poznámky o správaní žiakov, naďalej si tu nájdete známky zo všetkých predmetov.