nabozenstvo

  1. januára 2019 sa po 6. vyučovacej hodine uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Do súťaže sa zapojilo 27 žiakov 2. stupňa. Žiaci pracovali v trojčlenných skupinách. Otázky boli zamerané na Evanjelium sv. Matúša z Nového zákona. Začiatok súťaže odštartoval vdp. kaplán Martin Hruška, ktorý zároveň odovzdal víťazom ocenenia.

VÝSLEDKY:

  1. miesto - Cvopa Pavol, Čulák Marek, Hrošovský Tomáš (žiaci z 8.B)
  2. miesto - Kucharčíková Júlia, Masnicová Zuzana, Olexová Ľubomíra (žiačky z 5.B)
  3. miesto - Chúpeková Klaudia (žiačka zo 7.A), Masaryková Simona a Šramko Matej (žiaci zo 6.A)

rubik

Rubikova kocka je svetovým fenoménom, ktorý vyžaduje bystrú hlavu. Je to fenomén, ktorý aj štyridsaťpäť  rokov od svojho vzniku fascinuje celý svet. Svojou náročnosťou  patrí k najneznesiteľnejším, ale zároveň najpútavejším hlavolamom. V školskom roku 2018/19 prebieha na našej škole  už 3. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo najkratšom čase.

INA inzercia bez spadavky ok ok


IMG 20190117 094445

     Úplne obyčajné a pre nás nezáživné učivo z matematiky o percentách nám pani učiteľka spríjemnila zábavnou formou. Doteraz boli percentá, grafy a tabuľky pre mnohých z nás „španielskou dedinou“. To sa ale vďaka tomuto projektu zmenilo.

     Už ste sa niekedy hrali na podnikateľov a založili ste si vlastnú firmu či banku? My, žiaci 7.B, áno. Chcete vedieť ako? Našou úlohou bolo ponúknuť imaginárnym zákazníkom jeden produkt, ktorý by ich natoľko zaujal, že by si ho boli ochotní zakúpiť. Tak sme začali premýšľať. Vytvorili sme pracovné skupinky po štyroch. Našou úlohou bolo vymyslieť meno banky a spoločné štyri produkty. S našou kreativitou sa nám podarilo vytvoriť vtipné, pekné, ale predovšetkým matemaricky a finančne príťažlivé ponuky, ktoré by oslovili „zákazníkov“.