1

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave Knižnica Jiřího Mahena v Brne nás pozvala do 9. ročníka česko- slovenského projektu

Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day). 


DSC00895

Osvienčim - Poľsko

Dňa 12. OKTÓBRA 2018 sa uskutočnila exkurzia do Osvienčimu. Zúčastnilo sa jej 56 detí. Organizovali ju pedagógovia našej školy: Mgr. M. Rentková, Mgr. J. Richtáriková a Mgr. L. Grigová  Vyrazili sme zavčas ráno. Cesty boli celkom dobré. Dorazili sme načas na miesto, ktoré si Heinrich Himmler vybral za jeden z cieľov určených najprv na väznenie politických väzňov, potom na využívanie lacnej pracovnej sily a nakoniec na vyhladenie židovskej rasy. Prekvapili nás prísne pravidlá bezpečnostnej kontroly pri vstupe do Auschwitzu. Nesmeli sme si zobrať nič kovové, lebo by sme neprešli detektorom. Do koncentračného tábora sme vstúpili cez známu bránu s cynickým nápisom "Arbeit macht frei" - " Práca oslobodzuje". Tento slogan si so sebou do Osvienčimu priniesol veliteľ tábora Rudolf Höss z koncentračného tábora Dachau, kde bol po prvý krát použití. Cez túto bránu väzni denne odchádzali do práce a pri vchode im hral táborový orchester pochody. Rozdelili nás do dvoch skupín, každý dostal prijímač so slúchadlami a vyrazili sme na prehliadku tehlových domov – blokov, označených číslami. V každom sme sa dozvedeli jeho históriu, prezreli sme si fotografie a exponáty.  Na každom kroku a pod každým exponátom sú tam podrobné popisy v troch jazykoch (PL,EN,DE) toho, kde ste a na čo sa pozeráte. Osvienčim je hlavne o pocitoch. Prechádzate priestormi, kde pred 78 rokmi prebiehal život tak neskutočne odlišný od „normálnosti“!

IMG 20181018 121439

Dňa 18. októbra 2018 sa naša škola pripojila k medzinárodnej iniciatíve MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC. Pridali sme sa takmer k 70 krajinám, kde sa deti zjednotili  v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Táto medzinárodná akcia je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not) a od svojho vzniku vo Venezuele v roku 2005 sa stretáva so stále väčším ohlasom. Deti a mladí svojou modlitbou na hodinách náboženstva bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách.

Mária Matka naša. Zasväcujeme seba a všetkých členov našich rodín i celý náš národ Tvojmu nepoškvrnenému srdcu, aby nás chránilo od každej záhuby duše i tela. Vieme Matka, že tých, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávame Tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

Do modlitby sa na našej škole zapojili žiaci 4., 7. a 9. ročníka.


Untitled 1

Vážení rodičia a priatelia školy, ZŠ Clementisova si Vás dovoľuje pozvať na XIX.  KATARÍNSKY   PLES, ktorý sa bude konať v sobotu 17.11.2018 o 18.oo hod. v ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto. Cieľom  poriadateľa  plesu  je  upevniť  medziľudské  vzťahy a finančne podporiť našu školu.

V cene vstupného (18 € za osobu) je prípitok, slávnostná večera, káva, víno, hudobná produkcia - hudobná skupina TEMPERS a kultúrny program. K dispozícii bude bar „Peklo“.Prosíme vyplniť návratku v prípade účasti aj neúčasti a doručiť ju do školy prostredníctvom syna/dcéry alebo osobne (možno objednať stôl s počtom účastníkov). Peniaze za vstupenky a sponzorské dary do tomboly prosíme zaslať  do 9.11.2018. Informácie: č.t. 4213319. Tešíme sa na Vašu účasť.  

Pozvánka/Návratka na XIX. KATARÍNSKY PLES