hh8. ročníka súťaže IQ olympiáda sa zúčastnilo 14,612 detí z celého Slovenska, zo 705 základných škôl a osemročných gymnázií v 375 mestách a obciach na Slovensku.

Tento rok sa 33 našich žiakov prvýkrát zúčastnilo tejto súťaže.  IQ Olympiádu organizuje Mensa Slovensko. Školské kolo prebehlo 09.04.2018 – 13.04.2018. U nás na škole sme si vybrali deň testovania 11. 4.2018 počas 6. hodiny a toto sú naši najlepší žiaci, ktorí sa súťaže zúčastnili:

Poradie (škola)

Žiak

Trieda

Kvantil (kraj)

Kvantil (celkovo)

1.

Baňasová Ema

8.A

96,82

96,66

2.

Škultéty Matej

9.A

95,35

95,29

3.

Ondrašková Gréta

8.A

95,04

94,95

4.

Psocíková Lea

8.A

92,92

93,20

5.

Sirovatka Jakub

7.A

91,56

91,81

6.

Antecký Andrej

8.A

83,50

83,37

Úspešným žiakom blahoželáme a už sa tešíme budúci rok na nové úlohy.

Čo znamená vo výsledkoch kvantil? Kvantily sa požívajú napr. pre vyhodnocovanie testov: bodové výsledky všetkých záujemcov tvoria štatistický súbor, zatiaľ čo príslušné kvantily označujú, aká časť účastníkov dosiahla daný výsledok. Ak napríklad maximálny počet dosiahnutých bodov v školskom kole bol 150 a niektorý žiak získal napríklad 140 bodov, tak potom vie, že má lepšie hodnotenie ako 90 % všetkých ostatných žiakov.

Mgr. K. Mlynaričová

KO florbal

Dňa 13.04.2018 sa konalo postupové krajské kolo, školského športového  projektu SK ligy vo florbale žiakov a žiačok ZŠ a 8. ročných gymnázií, ktoré podporuje Nadácia TV JOJ. Táto súťaž sa uskutočnila v športovej hale Pratex v Čadci. Stretli sa tu tri dievčenské a tri chlapčenské družstvá, ktoré súťažili o pohár Lucie Košturiakovej, kapitánky Slovenskej reprezentácie, a teda o najlepší tím Žilinského kraja. Našu školu reprezentovali dievčatá aj chlapci. Napriek tomu, že bol "piatok 13." sa nám darilo a víťazkami sa stali naše zverenkyne. Dievčatá mi urobili veľkú radosť a ani netušili, že mi k narodeninám dali najkrajší darček. Bojovali so silným súperom. Vďaka hernému zapáleniu a snaženiu sa všetkých dievčat uspeli a postúpili na celoslovenské kolo do Bratislavy. Musím vyzdvihnúť najmä skvelú až profesionálnu hru našej Laury Chúpekovej /9.B/, ktorá to všetko riadila a mala pod kontrolou. Skvelá partia dievčat, vzájomná spolupráca a súhra dotvárala neporaziteľný  a zaslúžene víťazný tím: Laura a Klaudia Chúpekové /6. A/, Simona Várošová /9. C/, Katarína Šinalová /7. C/, Ema Hlavatá a Nika Guzmová /8.A/, Anna Mindeková, Rebeka Mičudová, Katarína Francová, Erika Galvánková, Kristína Miksáková, Nina Johánková a Klaudia Vnuková /7.A/, Ivana Veselá /6.A/ a najmladšia Emka Várošová /4.B/

FLORBAL 1

Dňa 4.4. sa uskutočnilo OK vo florbale žiačok ZŠ. Našu školu reprezentovali dievčatá : Laura Chúpeková / 9.B /, Klaudia Chúpeková / 6.A /, Simona Várošová / 9.C /,Anna Mindeková / 7.A /, Nina Johánková / 7. A /, Erika Galvánková /7.A /, Kristína Miksáková / 7.A /,Katarína Francová / 7.A /, Rebeka Mičudová / 7.A /, Klaudia Vnuková / 7.A /, Katarína Šinalová / 7. C /, Ema Várošová / 4. B /, Vanessa Chládková /9. A /, Ema Hlavatá / 8.A / a Ivana Veselá / 6.A /. Odohrali štyri zápasy, kde ani raz nezaváhali a vyhrali celý turnaj. Postúpili do ďalšieho kola a vo štvrtok 12. 4. sa stretnú s víťazkami z okresu Čadca. Budú bojovať o postup na krajské kolo v tejto súťaži. Dievčatá, držíme Vám palce!

Mgr. Danka Maráčková

Kremnica

Dňa 11. 4. 2018 sa žiaci štvrtého ročníka so svojimi triednymi učiteľmi Mgr. E. Vlčkovou, Mgr. R Janíkovou a Mgr. D Bandurom zúčastnili exkurzie v  Mincovni Kremnica. V úvode exkurzie mali možnosť vidieť krátky film, ktorý popisoval históriu a činnosti vzťahujúce sa k Mincovni. Exkurzia bola zameraná na prehliadku raziacich strojov a razníc, ktoré zaraďujeme medzi historické, ale využívajú sa pre svoju kvalitu dodnes. Študenti sa dozvedeli, že činnosti Mincovne Kremnica nespočívajú iba v razení mincí, ale zahŕňajú aj výrobu odznakov, medailí a vyznamenaní.