Pozvánka na zápis 2018

DSC00575 2

                Zimný  lyžiarsky a sowboardový výcvik sa v školskom roku 2017/2018 uskutočnil  v krásnom stredisku Valča, vo Valčianskej doline. Konal sa v termíne od 26.02. do 02.03.2018. Výcviku sa zúčastnilo celkom 49 žiakov 7. ročníka. Presnejšie 20 detí zo 7.A, 13 detí zo 7.B a 16 detí zo 7.C. Chlapci a dievčatá boli rozdelení do 4 družstiev. Každé družstvo malo prideleného svojho inštruktora. Inštruktori boli učiteľa TSV:  Mgr. Igor Ševec, Mgr. Danka Maráčková, Mgr. Ľubomír Ševčík, Mgr.Zuzana Šmelková a Mgr. Radoslav Škulec. O zdravie našich zverencov sa počas celého výcviku starali lekári MUDr. Jozef a Eva Šnegoňovci.

INA inzercia bez spadavky

Oznam so zverejnenými kritériami si môžete prečítať aj neskôr na budove škole , kde  je vyvesený od 30. 1. 2018