gg           

Dňa 20.03.2018 sa konalo v Čadci  krajské kolo družstiev v stolnom tenise základných škôl. Základná škola Clementisova získala v kategórii chlapcov 6. miesto a dievčat 3. miesto. Zúčastnilo sa 10 družstiev v každej kategórii.  Našu školu reprezentovali: Dominik Špiriak, Stanislav Slivoň, Timon Blaškovan, Nikola Palaštyová, Nikola Guzmová, Katarína Šinalová. Všetkým patrí veľké poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu.  

      Autor: Mgr. Igor Ševec

Dňa 13. a 14. 3. 2018 postúpili do okresného kola najlepší žiaci našej školy, ktorí nás úspešne reprezentovali. Popri riešení 15 úloh museli myslieť aj na čas. Za každé 4 ušetrené minúty mohli získať ďalší bod. Naši žiaci obsadili prvé miesto až v štyroch kategóriách.


 P4 (63 súťažiacich)

1. miesto: Ema Varošová

3. miesto: Klára Rešovská

6. miesto: Ľubomíra Olexová

7. miesto: Viktória Balkováatgroj

P5 (36 súťažiacich)

1. miesto: Lukáš Blaško

16. miesto: Zuzana Svrčková

P6 (23 súťažiacich)

1. miesto: Lucia Ševčíková

P7 (38 súťažiacich)

1. miesto: Jakub Sirovatka

P8 (30 súťažiacich)

8. miesto: Ema Baňasová

12. miesto: Lea Psocíková

Ďakujeme žiakom, ktorí nám tak spravili veľkú radosť a samozrejme blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom za reprezentáciu našej školy.

Mgr. K. Mlynaričová

fyzikalna oll

Dňa 16.03.2018 sa štyria žiaci ôsmeho ročníka našej školy zúčastnili okresného kola fyzikálnej olympiády. Napriek skutočnosti, že úlohy olympiády ďaleko presahujú vedomosti z „povinnej“ fyziky sme dosiahli veľmi pekné výsledky.
V kategórii F, do ktorej patria žiaci 8.ročníka, sme získali:
1.miesto Gréta Ondrašková, 8.A
2.miesto: Branislav Bosý, 8.A
Marekovi a Martinovi chýbalo len pár bodov do úspešného riešenia úloh. Už „zajtra“ na hodine fyziky sa budeme pripravovať na kategóriu E, ktorú riešia žiaci 9. ročníka. Aj v šk.r. 2018/19 chceme obhájiť svoje získané miesta a obsadiť ďalšie úspešnými riešiteľmi.
Privítame, ak sa k nám pridajú aj noví riešitelia.


Mgr. Gabriela Janeková, učiteľka fyziky

MINIFLORBAL

Dňa 8.3.2018 sa uskutočnilo prvé kolo v miniflorbale najmladších žiakov a žiačok základných škôl. Na palube Mestskej športovej haly v KNM sa stretli chlapci aj dievčatá z piatich škôl z nášho okresu. Hralo sa systémom každé družstvo s každým v skupine. Ihriská boli dve, a tak súčasne hrali chlapci na jednom ihrisku a dievčatá na druhom florbalovom ihrisku.

V prvom kole sa dievčatá /E. Varošová, Z. Bosá zo 4.B, E. Capková, R. Malíková, T. Martinčeková zo 4.C, J. Chúpeková, M. Šamajová zo 4.A, S. Lopušanová z 3.B/ umiestnili na 1. mieste a chlapci / M. Kucharčík zo 4.A, S. Bielik, P. Smetana zo 4.B, D. Ďurana, P. Mičuda, N. Škorik zo 4.C, P. Zradula z 3.B/ na 4. mieste.

Po odohratí ďalších dvoch kôl, ktoré našich žiakov ešte len čakajú, bude celkové vyhodnotenie tohto miniflorbaloveho turnaja.

Víťazi dostanú vecné ceny, medailu a diplom. Držíme im palce! Športu zdar a florbalu zvlášť!

Danka Maráčková, vedúca družstva