Dňa 28. 05. 2018 sa naše dievčatá zúčastnili Krajského kola v malom futbale starších žiačok na futbalovom štadióne FC Vrútky. Po namáhavých zápasoch so silnou konkurenciou napokon obsadili pekné 5. miesto. MSR sa budú konať 01. 06. 2018 v Banskej Bystrici, avšak naše žiačky na majstrovstvá SR nepostúpili. Ďakujeme /Laure a Klaudii Chúpekovým, Dominike Šinalovej, Viktórii Vlčkovej, Michaele Pallovej, Erike a Alexandre Trúchlym, Simone Várošovej a Eme Hermanovej/ za reprezentovanie našej školy.


Vedúca družstva Danka Maráčková

Dnešný krásny slnečný deň (22.5. 2018) sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili na atletickej súťaži, kde si mohli porovnať svoje výkony s deťmi z ostatných škôl z nášho okresu. Chlapci a dievčatá mohli súťažiť najviac v dvoch disciplínach a v štafete. Myslím si, že všetci zúčastnení žiaci podali výborné výkony. Poniektorí z nich si domov odniesli aj vecné ceny a medaily.

Futbal 1

Dňa 4.5. 2018 sa uskutočnilo OK v malom futbale žiakov a žiačok ZŠ. Bola to kategória chlapcov a dievčat narodených 1.1. 2005 a mladších. V dievčenskom družstve našu školu reprezentovali tieto dievčatá: Klaudia Chúpeková, Ivana Veselá, Zoja Šinalová zo 6.A, Silvia Šamajová, Aneta Hartelová zo 6.B, Katarína Šinalová, 7.C, Rebeka Mičudová, Katarína Francová zo 7. A, Marta Šamajová a Janka Chúpeková zo 4.A. Naše dievčatá, ale aj chlapci vyhrali toto Okresné kolo a postúpili tak na regionálne kolo. 7.5. 2018 sme cestovali do Turzovky, kde sme sa stretli s víťazmi okresu Čadca. Bol to len jeden zápas, ktorý rozhodol o našom ďalšom postupe na Krajské kolo v tejto súťaži. Proti našej zostave hralo družstvo dievčat zo Zborova, ktoré prehralo 2:0. A tak naše zverenkyne pôjdu 17.5. na Krajské kolo a my im budeme držať palce.

Chlapci postúpili po víťazstve nad hráčmi z Turzovky 3:2. Taktiež im gratulujeme a prajeme mnoho zdaru na KK.

Mgr. Danka Maráčková

IMG 20180510 103035

      Aj v tomto školskom roku 2017/2018 sa naši žiaci ( počet 39 ) opäť presvedčili o tom, že snažiť sa oplatí. Podobne ako po minulé roky tak aj teraz ZŠ Clementisova s Centrom voľného času pripravila odmenu pre snaživých žiakov, ktorí ju v rôznych súťažiach reprezentovali. Kritéria výberu boli: reprezentácia školy a umiestnenie v školských a iných súťažiach ( športové, olympiády z jednotlivých predmetov, Pytagoriáda, atď. a správanie, bez ohľadu na prospech žiaka. Odmena bol výlet do Aquaparku Tatralandia, ktorý sa uskutočnil v stredu 09.. mája 2018. Žiakom sa veľmi páčilo. Nie každý žiak má možnosť navštíviť Aquapark v Tatralandii s rodičmi. Voda, topogány...to je ten najlepší zážitok.

                 Mgr. Igor Ševec