IMG 20181018 121439

Dňa 18. októbra 2018 sa naša škola pripojila k medzinárodnej iniciatíve MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC. Pridali sme sa takmer k 70 krajinám, kde sa deti zjednotili  v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Táto medzinárodná akcia je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not) a od svojho vzniku vo Venezuele v roku 2005 sa stretáva so stále väčším ohlasom. Deti a mladí svojou modlitbou na hodinách náboženstva bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách.

Mária Matka naša. Zasväcujeme seba a všetkých členov našich rodín i celý náš národ Tvojmu nepoškvrnenému srdcu, aby nás chránilo od každej záhuby duše i tela. Vieme Matka, že tých, ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí, a preto sa odovzdávame Tvojmu srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

Do modlitby sa na našej škole zapojili žiaci 4., 7. a 9. ročníka.


Untitled 1

Vážení rodičia a priatelia školy, ZŠ Clementisova si Vás dovoľuje pozvať na XIX.  KATARÍNSKY   PLES, ktorý sa bude konať v sobotu 17.11.2018 o 18.oo hod. v ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto. Cieľom  poriadateľa  plesu  je  upevniť  medziľudské  vzťahy a finančne podporiť našu školu.

V cene vstupného (18 € za osobu) je prípitok, slávnostná večera, káva, víno, hudobná produkcia - hudobná skupina TEMPERS a kultúrny program. K dispozícii bude bar „Peklo“.Prosíme vyplniť návratku v prípade účasti aj neúčasti a doručiť ju do školy prostredníctvom syna/dcéry alebo osobne (možno objednať stôl s počtom účastníkov). Peniaze za vstupenky a sponzorské dary do tomboly prosíme zaslať  do 9.11.2018. Informácie: č.t. 4213319. Tešíme sa na Vašu účasť.  

Pozvánka/Návratka na XIX. KATARÍNSKY PLES

IMG 20181017 120829892

Dňa 17.10.2018 sa uskutočnilo testovanie pohybových predpokladov žiakov, ktoré slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady.

Testovanie prebehlo v 4 cykloch:

  1. 1. A – Predklon v sede s dosahovaním a Telesná výška

       B – Ľah-sed a Telesná hmotnosť

       C – Skok do diaľky z miesta a Výdrž v zhybe

       D – Zostava s tyčou

       E – Kotúľanie 3 lôpt

  1. 2. Člnkový beh 4 x 10 m
  2. 3. Vytrvalostný stupňovaný člnkový beh na 20 m
  3. 4. Vlajková naháňačka                                                       

Mgr. Soňa Bukovská


jablko

Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne osláv Dňa jablka (Apple Day), známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Pripomína sa každý rok 21. októbra, alebo najbližšie k tomuto termínu. Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Jablko sa na Slovensku stalo aj iným symbolom - boja proti rakovine a inšpiráciou zdravého životného štýlu.