Sučka Fantagíro 2018 (5)

Čo si myslíte, dokáže pes vyriešiť matematický príklad na sčítanie či malú násobilku? Vie pes nájsť medzi písmenami rozloženými na podlahe práve samohlásky? Predstavte si, že sučka Fantagíro to dokázala.

Dňa 6. novembra 2018 sme zakúsili skutočnú zážitkovú hodinu čítania. Na začiatku hodiny sme sa zoznámili s pani Ing. et Bc. Ľubicou Bátoryovou z občianskeho združenia  PHYSIO CANIS v Žiline a jej vycvičenou sučkou Fantagíro. Sučku sme si mohli pohladiť, hodiť jej loptičku, ponúknuť ju za odmenu maličkou maškrtou. Od pani Ľubice sme sa dozvedeli, že Fany (tak ju tiež pani Ľubica volala)  je špeciálna sučka v životnej veľkosti, toho istého plemena ako Timo z knihy ,, Pes Timo a doktor Hafbolíto“. Kniha obsahuje veselé a poučné príbehy bieleho psa Tima, ktorý žije a pracuje ako asistenčný pes v rodine Horvátovcov , kde sú deti Lukáško a Tamarka.  Dozvedeli sme sa, že Fantagíro je Timova sesternica.

Taký bol program dejepisno-biologickej exkurzie našich piatakov. Ako každý rok o tomto čase, aj teraz žiaci 5. ročníka získali nové zážitky a vedomosti počas návštevy Bytče a Manínskej tieňavy. Dňa 26. októbra 2018 bol ich prvou zastávkou renesančný zámok v Bytči. Tento dal postaviť v 16. storočí otec palatína Juraja Turza - František. Na realizáciu stavby zámku bol pozvaný až z Talianska staviteľ Ján Kilián. Deti sa prešli starými pôvodnými schodmi, ktorými pred 400 rokmi kráčali najvýznamnejší šľachtici tej doby v Uhorsku. V zámku dnes sídli štátny archív. Photo0922Pani archivárka zaujímavo porozprávala deťom o histórii zámku a jeho obyvateľoch. Ukázala im niektoré veľmi staré listiny, ktoré vlastnoručne písali palatín Juraj Turzo, grófka Alžbeta Bátoryová a iné známe osobnosti z histórie. Nechýbal ani originál listiny, písanej na pergamene a s podpisom cisára Rudolfa II. Druhá  zastávka piatakov bola v Sobášnom paláci v Bytči. Tento dal postaviť palatín Turzo pre svojich 7 dcér a 1 syna. Stavba bola účelová, slúžila výlučne na svadby palatínových detí. Dodnes je tu vychýrená svadobná sieň, isto najväčšia na Slovensku, s výbornou akustikou. V sobášnom paláci si deti pozreli časť filmu o živote palatína Turza. Posledným bodom programu bola prechádzka kaňonom úzkou tieňavou medzi kopcami Veľký a Malý Manín. V prírodnej rezervácií, ktorá je v tejto oblasti zriadená, žijú mnohé chránené druhy zveri /okrem iných aj medveď hnedý, orol skalný a iné dravce/. Piataci si pozreli aj symbolický cintorín venovaný ľuďom, ktorí zahynuli v horách. Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitkové exkurzie.

Ing. Iveta Petrovová

1

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave Knižnica Jiřího Mahena v Brne nás pozvala do 9. ročníka česko- slovenského projektu

Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day). 


DSC00895

Osvienčim - Poľsko

Dňa 12. OKTÓBRA 2018 sa uskutočnila exkurzia do Osvienčimu. Zúčastnilo sa jej 56 detí. Organizovali ju pedagógovia našej školy: Mgr. M. Rentková, Mgr. J. Richtáriková a Mgr. L. Grigová  Vyrazili sme zavčas ráno. Cesty boli celkom dobré. Dorazili sme načas na miesto, ktoré si Heinrich Himmler vybral za jeden z cieľov určených najprv na väznenie politických väzňov, potom na využívanie lacnej pracovnej sily a nakoniec na vyhladenie židovskej rasy. Prekvapili nás prísne pravidlá bezpečnostnej kontroly pri vstupe do Auschwitzu. Nesmeli sme si zobrať nič kovové, lebo by sme neprešli detektorom. Do koncentračného tábora sme vstúpili cez známu bránu s cynickým nápisom "Arbeit macht frei" - " Práca oslobodzuje". Tento slogan si so sebou do Osvienčimu priniesol veliteľ tábora Rudolf Höss z koncentračného tábora Dachau, kde bol po prvý krát použití. Cez túto bránu väzni denne odchádzali do práce a pri vchode im hral táborový orchester pochody. Rozdelili nás do dvoch skupín, každý dostal prijímač so slúchadlami a vyrazili sme na prehliadku tehlových domov – blokov, označených číslami. V každom sme sa dozvedeli jeho históriu, prezreli sme si fotografie a exponáty.  Na každom kroku a pod každým exponátom sú tam podrobné popisy v troch jazykoch (PL,EN,DE) toho, kde ste a na čo sa pozeráte. Osvienčim je hlavne o pocitoch. Prechádzate priestormi, kde pred 78 rokmi prebiehal život tak neskutočne odlišný od „normálnosti“!