Deň Zeme

Dňa 20.4. 2018 sa v našej škole už tradične konal Deň Zeme. Žiaci i učitelia 5.-9. ročníka sa ako každý rok aktívne zapojili do tejto významnej akcie. Ročníky 1.-4. boli v triedach, kde sa deti zapojili do rôznych environmentálnych aktivít. Začali sme o 8.00, koniec bol o 12.00 hod. Počasie bolo veľmi vydarené, celý čas svietilo slnko a bolo teplo. Upratovali sme areál školy, sídliská priľahlé k našej škole, nábrežie rieky Kysuca od mosta po garáže. V areáli školy sme upravovali terén a átrium, zbierali odpadky a čistili atletickú dráhu. Presunuli sme sa aj do mestkého parku, kde sme tiež pomáhali čistiť naše životné prostredie. Snažili sme sa separovať odpad – najmä papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky. Vrecia s odpadom sme zhromaždili pri rieke Kysuca a nahlásili sme odvoz kompetentným v meste. Žiakov koordinovali ich triedni učitelia a pomocný dozor. Chceli by sme poďakovať všetkým deťom a učiteľom, ktorí sa aktívne zúčastnili Dňa Zeme. Ďalej chceme poďakovať vedeniu školy i mestu (mestský mládežnícky parlament) za spoluprácu a za dodanie plastových vriec a rukavíc.

Mgr. Jaroslav Jablonský, ZŠ Clementisova

20180427 115401

Dňa 27.4. 2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili druhej časti turistického kurzu. Túto náročnú trasu predstavoval pochod z Horného Vadičova cez hrebeň Kysuckej vrchoviny až do Kysuckého Nového Mesta. Stretli sme sa v chladnom ráne o 7.00 hod. na autobusovej stanici v Kysuckom Novom Meste na zastávke č.3. Akcie sa zúčastnilo 19 žiakov a 3 pedagógovia – Mgr. Igor Ševec, Mgr. Milan Lisko a Mgr. Jaroslav Jablonský.

KK FLORBAL 1

Dňa 19.4. 2018 sa v Mestskej športovej hale v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo krajské kolo vo florbale žiačok základných škôl. Našu školu reprezentovali dievčatá: Laura a Klaudia Chúpekové, Simona Várošová, Vanessa Chladková, Nikola Guzmová, Anna Mindeková, Katarína Francová, Katarína Šinalová, Rebeka Mičudová, Ema Várošová, Nina Johánková a Ivana Veselá, ktoré odohrali 4 zápasy so súperkami z Liptovského Hrádku, z Belej, zo Sučian a z Tvrdošína.

Po vyrovnaných zápasoch podľahli len jednému družstvu - ZŠ Medvedzie z Tvrdošína (2:1) a získali 2. miesto.

Dievčatá síce nepostúpili do ďalšieho kola, no aj tak je to pre našu školu krásny výkon a veľký úspech.

Gratulujeme! Robíte nám radosť! Len tak ďalej! 

Mgr. Danka Maráčková, vedúca družstva

Foto: Ing. Milan Rezetka

hh8. ročníka súťaže IQ olympiáda sa zúčastnilo 14,612 detí z celého Slovenska, zo 705 základných škôl a osemročných gymnázií v 375 mestách a obciach na Slovensku.

Tento rok sa 33 našich žiakov prvýkrát zúčastnilo tejto súťaže.  IQ Olympiádu organizuje Mensa Slovensko. Školské kolo prebehlo 09.04.2018 – 13.04.2018. U nás na škole sme si vybrali deň testovania 11. 4.2018 počas 6. hodiny a toto sú naši najlepší žiaci, ktorí sa súťaže zúčastnili:

Poradie (škola)

Žiak

Trieda

Kvantil (kraj)

Kvantil (celkovo)

1.

Baňasová Ema

8.A

96,82

96,66

2.

Škultéty Matej

9.A

95,35

95,29

3.

Ondrašková Gréta

8.A

95,04

94,95

4.

Psocíková Lea

8.A

92,92

93,20

5.

Sirovatka Jakub

7.A

91,56

91,81

6.

Antecký Andrej

8.A

83,50

83,37

Úspešným žiakom blahoželáme a už sa tešíme budúci rok na nové úlohy.

Čo znamená vo výsledkoch kvantil? Kvantily sa požívajú napr. pre vyhodnocovanie testov: bodové výsledky všetkých záujemcov tvoria štatistický súbor, zatiaľ čo príslušné kvantily označujú, aká časť účastníkov dosiahla daný výsledok. Ak napríklad maximálny počet dosiahnutých bodov v školskom kole bol 150 a niektorý žiak získal napríklad 140 bodov, tak potom vie, že má lepšie hodnotenie ako 90 % všetkých ostatných žiakov.

Mgr. K. Mlynaričová