gvoboj november 2018

Aj tento rok sme sa dňa 9. 11. 2018 zúčastnili skupinovej súťaže na Gymnáziu Veľká Okružná v tejto zostave:

  • Gréta Ondrášková 9.A
  • Lea Psocíková 9.A
  • Jakub Sirovatka 8.A
  • Adam Hmíra 8.A

Matematická trieda študentov gymnázia pod vedením skúsenej profesorky Mgr. Márie Sadloňovej opäť pripravila množstvo zaujímavých úloh, ktoré riešili štvorčlenné družstvá. Tentoraz sa zapojilo 30 tímov a naša štvorica obsadila pekné 17. miesto. Už teraz sa tešíme na jarné kolo.

Mgr. K. Mlynaričová

Snímka

bobor logo new2

Pravidelne každý rok v novembri prebieha online informatická súťaž iBobor. Tento rok sa jej zúčastili už aj žiaci druhého ročníka. Žiaci podľa kategórií riešili tretinu ľahkých úloh, druhú tretinu stredných úloh a poslednú tretinu najťažších úloh. Okrem získaných bodov za správnú odpoveď, mohli tiež body stratiť za každú zle vyriešenú úlohu. Zadelení boli do týchto 4 kategórií:

  • Drobec (žiaci 2. a 3. ročníka) súťažilo 13 žiakov v utorok 13.11. 2018
  • Bobrík (žiaci 4. a 5. ročníka) súťažilo 26 žiakov v piatok 16.11. 2018
  • Benjamín (žiaci 6. a 7. ročníka) súťažilo 21 žiakov v stredu 14.11. 2018
  • Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 29 žiakov v pondelok 12.11. 2018

Žiaci sa dozvedeli svoj výsledok hneď po ukončení súťaže. Takže sme sa už hneď tešili z dvoch 100% výsledkov, ktoré dosiahli Šimon Boris zo 4.AGréta Ondrášková z 9.A.