IMG 20180926 110008

Už tradične sa v tento deň žiaci 6.- 9. ročníka našej školy vybrali na exkurziu do Bratislavy. Dôvod bol jasný – pripomenúť si EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV. Tento rok sme sa rozhodli, že pozornosť budeme venovať hlavne nášmu – slovenskému - jazyku. A tak sme sa vybrali po stopách Ľudovíta Štúra, zakladateľa spisovnej slovenčiny. Navštívili sme hrad Devín, kde 24.apríla 1836 prišiel so svojimi priateľmi (mladou generáciou slovenskej inteligencie) Ľudovít Štúr, pretože tu  chcel obnoviť pamiatku našej samostatnosti, vzdať hold slovanskej vzájomnosti a kochať sa v národných citoch. Devín sa dostával do popredia záujmu slovenských národovcov ako symbol národno-zjednocovacieho hnutia, slovenskej štátnosti a svojbytnosti, slovanskej spolupatričnosti, ako nositeľ kultúrno-historických tradícií Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej misie. 

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto  oznamuje rodičom, že dňa 24. septembra 2018 o 16.00 hod. sa uskutoční plenárne ZRPŠ a triedne schôdze. Od 15.00 hod. bude zasadnutie výboru ZRPŠ (triedni dôverníci).

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Mgr. Igor Ševec                  Mgr. Daniela Ševčíková

riaditeľ školy                         predsedkyňa ZRPŠ

sxdsdsdsdsdsdsd

  •  v dňoch 12.9. - 13. 9.2018 si žiaci vyberú záujmový krúžok a odovzdajú vedúcemu vzdelávací poukaz
  • 14. 9. 2018 do 10:30 hod. odovzdajú vedúci krúžkov vzdelávacie poukazy Mgr. Márii Ságovej

Vedenie školy ZŠ-Clementisova, KNM s radosťou oznamuje rodičom a žiakom, že školský rok sa začne v pondelok 03.09.2018 o 8.30 hod.  Slávnostné otvorenie nového školského roka pre žiakov I. ročníka sa uskutoční vo veľkej telocvični o 8.30 hodine. Riadne vyučovanie ako aj strava v ŠJ bude od  – 04.09.2018.

Tešíme sa na Vás !

Bez názvu

Dúfame, že aj Vy na nás!