Po skončení školského roka nastáva čas bilancovania a hodnotenia. Ponúkam teda obzretie sa za výsledkami našich najlepších šachistov zo šachového krúžku. Šachové turnaje naši žiaci odohrali v týchto mestách: KNM, Žilina, Čadca, Topoľčany, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dubnica n. Váhom, Martin, Zákamenné a simultánny zápas v Jablunkove.

Výsledky našich najlepších žiakov:

 Lucia Ševčíková /6.B/:

- október 2017 zisk titulu WFM (Woman FIDE Master),

- november 2017 ...1. miesto v okresnom kole v šachu žiačok ZŠ,

- november 2017 ...1. miesto v krajskom kole v šachu žiačok ZŠ,

- december 2017 ...3. miesto v celoslovenskom kole v šachu žiačok ZŠ,

- apríl 2018...1. miesto na M SR v šachu – kat. dievčat do 12 rokov – postup na majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v novembri 2018 v Španielsku 

- máj 2018 ...1. miesto v Rapid šachu na M SR v kategórii dievčat do 12 rokov,

- máj 2018...1. miesto v Rapid šachu družstiev mladších žiakov na M SR /hosťovanie za B. Bystricu/

- máj 2018...1. miesto v Rapid šachu na majstrovstvách Európskej únie v kat. dievčat do 12 rokov,

- máj 2018...1. miesto v Blitz šachu na majstrovstvách Európskej únie v kat. dievčat do 12 rokov

Silvia Šamajová /6.B/:

- november 2017 ...3. miesto v okresnom kole v šachu žiačok ZŠ,

- november 2017 ...10. miesto v krajskom kole v šachu žiačok ZŠ,

- jún 2018...6. miesto v semifinále GPX v šachu v kat. dievčat do 14 rokov

Stanislav Slivoň /7.A/:

- november 2017 ...3. miesto v okresnom kole v šachu žiakov ZŠ,

- november 2017 ...18. miesto v krajskom kole v šachu žiakov ZŠ,

- máj 2018...účasť na majstrovstvách EÚ v Rapid šachu a Blitz šachu mládeže

- jún 2018...6. miesto v semifinále GPX v šachu v kat. chlapcov do 14 rokov

Ondrej Ševčík /1.C/:

- apríl 2018...5. miesto na M SR v šachu – kat. chlapcov do 8 rokov,

- máj 2018...účasť na majstrovstvách EÚ v Rapid šachu a Blitz šachu mládeže,

- jún 2018...2. miesto v semifinále GPX v šachu v kat. chlapcov do 8 rokov

Lukáš Blaško /5.A/:

- máj 2018...účasť na majstrovstvách EÚ v Rapid šachu a Blitz šachu mládeže

Majstrovstvá Slovenska 4-členných družstiev ZŠ/SŠ 2018

Majstrovstvá Slovenska 4-členných družstiev žiakov, žiačok a študentov a študentiek hostil v dňoch 27. - 28.3.2018 Martin. Našu školu reprezentovali: Lucia Ševčíková, Silvia Šamajová, Lukáš Blaško a Ondrej Ševčík. ZŠ Clementisova KNM obsadila 23. miesto. Zúčastnilo sa 57 družstiev.

Mgr. Ľubomír Ševčík