Ponuka školy:

- cudzie jazyky ( ponuka cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk) - podľa záujmu väčšiny rodičov.
- anglický jazyk už do prvého ročníka
- škola v spolupráci so športovými klubmi je zameraná na šach, stolný tenis, florball,  futbal a mažoretky
- školský klub detí otvorený už od 6:00 (služba pre rodičov, ktorí chodia skoro ráno do zamestnania a nemajú kde nechať dieťa)
- školský klub otvorený prvé dva júlové týždne.l
- logopedická poradňa s vlastným logopédom - Mgr. Rentková  
  Anna
- liečebný pedagóg pre deti so špeciálno-pedagogickými   
  potrebami a 3 asistenti učiteľa
- integrácia mimoriadne nadaných detí (individuálny plán)
- pre žiakov s alergiami (po odporúčaní lekárom) možnosť
  používať BIOLAMPY-ZEPTER v špeciálne upravenej miestnosti
- lyžiarsko-snowboardový kurz, plavecký kurz  s  profesionálnymi    
  inštruktormi, turistický kurz
- jazykové exkurzie - Viedeň, Londýn
- poznávacie výlety a exkurzie - Slovensko,  Poľsko (Osvienčim),   
  Česká republika    
- škola v prírode
- stravovanie v školskej jedálni (výber z 2 jedál)
- možnosť pravidelného doučovania žiakov z jednotlivých    
  predmetov počas týždňa.

Projekty:

- „Mladý vedec“
- „Maratón čítania“
- „Záložka do knihy spája slovenské školy“
- „Coca-cola cup“ (futbal)
- „KOMPARO“
- „Vzdelávacie poukazy“
- „Kultúrne poukazy“
- „Školské ovocie “
- „Školy podporujúce zdravie“
- „Zober loptu, nie drogu“
- „SME V ŠKOLE“
- „Baterky na správnom mieste“
- „Olympijský odznak všestrannosti“ – OLOV“
- „Šach na školách“
- „Integrované kariérne poradenstvo pre žiakov   
   8. a 9. roč.“

 Akcie školy:

-Vianočné trhy, Zdravá škola
- Katarínsky ples, Rozprávková  škola
- Deň Zeme, MDD, turistický kurz pre žiakov 8. roč.
- lyžiarsky a snowbordový kurz pre žiakov 7. roč.
- plavecký kurz, exkurzie – (Slovensko,
  Londýn, Viedeň, Oświęcim), Škola v prírode,
- usporiadanie akcií pre materské školy
  (Rozprávková škola)
- divadelné predstavenie pre dôchodcov,
  MŠ a širokú  verejnosť
- vydávanie školského časopisu Clementík
- Deň Zeme, Tvorivé dielne
- turistické akcie s rodičmi
- škola v prírode