ŠKOLSKÝ LOGOPÉD (Mrg. Anna Rentková)

Podľa väčšiny štatistík prichádza do prvého ročníka základnej školy až okolo 40% detí s chybnou výslovnosťou. Tieto deti potom pri logopedickom nácviku strácajú čas, ktorý by mali venovať náročnej príprave, ako je výučba v 1. ročníku.

Niekedy sa ich chybná výslovnosť premieta aj do výučby písania. Deti potom píšu nie to, čo im diktuje učiteľ, ale tak, ako sami hovoria.

Bolo by veľmi výhodné, aby deti prichádzali do základnej školy už so správnou výslovnosťou, i keď obdobie fyziologickej dyslálie s možnosťou autokorekcie trvá zhruba do 7. roku života.

V rámci práce školského logopéda ponúkam deťom:

      Preventívnu skupinovú logopedickú starostlivosť a individuálnu logopedickú intervenciu zameranú na nácvik výslovnosti jednotlivých hlások pre deti MŠ, ktoré sú zapísané do 1. ročníka ZŠ Clementisova.

      Logopedickú intervenciu pre žiakov ZŠ Clementisova zameranú na nácvik správnej výslovnosti jednotlivých hlások

      Individuálnu logopedickú intervenciu (ILI) pre žiakov ZŠ Clementisova. Je určená pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS), alebo v rámci NKS aj špecifické vývinové poruchy učenia.

Cieľom ILI je odstrániť alebo aspoň zmierniť narušenie komunikačnej schopnosti a eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nej vyplývajú.

Chcela by som predovšetkým zdôrazniť, že akékoľvek zlepšenie reči je nesmierne cenné, nielen pre rodičov, ale hlavne pre dieťa, ktoré sa zlepšením reči oslobodzuje od posmechu, pocitu menejcennosti, od úzkosti a otvára si cestu k lepšej budúcnosti.

V prípade potreby je možné dohodnúť si termín:

Štvrtok a piatok od 12:30 - 13:15 osobne v budove ŠKD na 1.poschodí, č. dverí 20.