Na okresnom kole v najpopulárnejšej súťaže v matematike - Pytagoriáde - sme v 36.ročníku získali hneď niekoľko prvenstiev ale i niekoľko ďalších medailových umiestnení v konkurencii základných škôl okresu Kysucké Nové Mesto.

kategória 6.ročník                                        kategória 7.ročník

1.miesto Matej Škultéty - 6.A                        1.miesto Klára Svrčková - 7.A

2.miesto Michaela Pallová - 6.A                     3.miesto Matej Sirovátka - 7.A 

3.miesto Simona Martišková - 6.A

 

kategória 5.ročník                                 kategória 4.ročník

1.miesto Gréta Ondrášková - 5.A             1.miesto Jakub Sirovátka - 4.A

                                                            3.miesto Erika Galvánková - 4.A

 

 

Milí rodičia !

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami na triednych schôdzkach ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia v pondelok 16.marca 2015 od 15.30 do 17.00.

predseda ZRPŠ

Mgr.Janek

 

Milí rodičia, 

obraciame sa na Vás opäť po roku so žiadosťou o darovanie 2 % zo zaplatenej dane za rok 2014 na účet nášho občianského združenia pri ZŠ Clementisova. Spolu s vami sa snažíme zo získaných prostriedkov vylepšovať materiálne i technické podmienky našich detí v škole. V týchto dňoch prinesie domov vaše dieťa vyhlásenie, ktoré môžte použiť, prípadne ho nájdete v elektronickej podobe po stlačení tu.

Mgr.Janek

predseda ZRPŠ

Pri príležitosti dňa sv. Valentína sa na našej škole uskutoční „valentínska pošta“. Celý týždeň od 9. – 13. 2. 2015 môžu žiaci napísať valentínsky pozdrav pre svojich spolužiakov, kamarátov i učiteľov. Na valentínke by malo byť uvedené meno a trieda kamaráta alebo kamarátky, ktorých chcú potešiť. Valentínky sa budú rozdávať 13. februára 2015 počas vyučovania.