Začiatok školského roku 2015/2016.

Vedenie školy ZŠ - Clementisova KNM

s radosťou oznamuje rodičom a žiakom, že školský

rok sa začne v stredu 02.09.2015 o 8.30 hod.  

Slávnostné otvorenie nového školského roka  pre

žiakov I. ročníka sa uskutoční vo veľkej telocvični

o 8.30 hodine. Riadne vyučovanie ako aj strava v

ŠJ bude od štvrtka – 03.09.2015.

   

 Tešíme sa na Vás ! 

Dúfam, že aj Vy na nás!

Mgr. Igor Ševec

 riaditeľ školy

Dňa 26.06.2015 sa u nás na škole uskutočnilo podujatie „ Rozlúčka so školou“ ! Bolo určené pre triedy 9.A. a 9.B.. Žiaci deviatych ročníkov sa mohli naposledy rozlúčiť v kruhu tých, s ktorými strávili posledných 9 rokov života.

V predvečer odovzdávania vysvedčení sa žiaci 9.C triedy symbolicky lúčili so školou (poslednou) večerou. V príjemnom prostredí Reštaurácie u Bociana sme si zaspomínali na roky strávené v škole.... O spokojnosti najlepšie hovorí fotografia z reštaurácie.