Základná škola - Clementisova KNM

Finančná gramotnosť

Žiaci 8.ročníka sa 1.apríla stretli na zaujímavej prednáške s finančným poradcom, na ktorej sa doslova a do písmena naplnil slogan našej školy "Zo školou do života". Dostali informácie zo sveta financií, ktoré sa v škole neučia, informácie, ktoré môžu už teraz zmeniť nazeranie žiakov na svet peňazí. Bola to v poradí už druhá prednáška, ktorou rozvíjame finančnú gramotnosť žiakov a vzhľadom na ohlasy žiakov určite nie posledná. 

Mgr. Janek

Projekt "Školský mliečny program"

Od 1.3.2014 realizuje naša školská jedáleň Projekt „Školský mliečny program“.

 Školský mliečny program je vládnym programom určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ vo vzdelávacích inštitúciach. Ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 13. novembra 2013 sme pre  žiakov  8. a 9. ročníka organizovali školské kolo   Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V písomnej časti súťaže žiaci riešili testové úlohy, pracovali s básnickým textom. V ústnej časti olympiády sa stali sprievodcami naším mestom. Mali turistom prezentovať Kysucké Nové Mesto, oboznámiť ich s jeho históriou, pamiatkami, významnými osobnosťami ...

1.miesto vo florbale

Družstvo chlapcov doplnené o 1 dievča vyhralo 4.ročník o Putovný pohár predsedu ZRPŠ Nábrežná. Pohár ostáva opäť na rok vnašom vlastníctve a dúfame, že o rok ho získame opäť. Na fotke je víťazné dužstvo v zložení : brankár Hollý a hráči Gajdošík,Kocúrová, Helt Jakub a Matej, Hlavatý, Klobučník, Behúň, Jedlička. Najlepším strelcom turnaja bol Janko Gajdošík so 6 gólmi !

Oznam výchovného poradcu

Dňa 3.12.2013 (utorok) sa konzultačné hodiny výchovného poradcu rušia. Najbližší termín je 12.12.2013, alebo po dohode na č.m. 0902410386. Ďakujem za pochopenie.

Mgr. Janeková, VP