Základná škola - Clementisova KNM

Začiatok školského roku 2014/2015

Vedenie školy ZŠ -Clementisova KNM oznamuje rodičom a žiakom, že školský rok sa začne v utorok 02.09.20148.30 hod. Slávnostné otvorenie nového školského roka pre žiakov I. ročníka sa uskutoční vo veľkej telocvični o 9 hodine.

Riadne vyučovanie ako aj strava bude od stredy – 03.09.2014.

ZŠ Clementisova KNM bilancuje

Opäť je tu koniec školského roku 2013/2014. Bol to rok náročný a pre žiakov prichádza opäť odpočinok v podobe prázdnin. Žiaci museli počas roka zvládnuť množstvo vedomostí. O úspešnosti vzdelávacích výsledkov školy svedčí aj fakt, že všetci žiaci 9. roč. boli prijatí na SŠ v 1. kole.

Na našej škole sa vo veľkej miere venujeme talentovaným žiakom. Zúčastnili sa mnohých súťaží, olympiád   ( MO, Pytagoriáda, FO, OSJL, OANJ, ONEJ, BiO, GEO, DEO, Biblická olympiáda, Vianočný zvonček, Slávik Slovenska, Hviezdoslavov Kubín, Európa v škole, výtvarné a športové súťaže ), v ktorých získali veľa popredných umiestnení.

Olympijské odznaky ...

V priebehu školského roka 2013/2014 mali žiaci možnosť získať Olympijsky odznak všestrannosti. Na naše prekvapenie záujem bol veľký a 11 žiakov splnilo podmienky na získanie strieborných a 170 žiakov bronzových odznakov. Všetkým športovcom gratulujeme a dúfame, že olympijské ideály a myšlienky ich budú sprevádzať aj ďalšie roky.

Mgr.Janek

 

Triedne ZRPŠ

V pondelok 9.júna sa od 15.30 do 17.00 sa uskutoční triedne ZRPŠ. Od 15.00 sa uskutoční zasadnutie rady ZRPŠ za účasti triednych dôverníkov.

Predseda ZRPŠ 

Mgr. Janek