Pripravili sme pre vás novú rubriku na našej www stránke, kde prezentujeme žiacke práce. Nájdete ju v oblasti menu Tvorba > Žiacke práce.

 

INA KYSUCE - MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – ZÁKLADNÁ ŠKOLA,CLEMENTISOVA KNM otvárajú od škol.roku 2016/2017 na ZŠ Clementisova v KNM športovú futbalovú triedu v 7.ročníku a rozšírenú športovú futbalovú prípravu žiakov v klasických triedach v 1., 8., 9.ročníku.

Garantujeme:

  1. kvalitnú športovú prípravu žiakov pod vedením kvalifikovaných trénerov
  2. kvalitný výchovno-vzdelávací proces s individuálnym prístupom
  3. kvalitné materiálno technické zabezpečenie
  4. regeneráciu
  5. psychologickú prípravu

Talentové skúšky sa budú konať :

do 1.ročníka apríl

do 7.,8.,9. ročníka máj

Presný dátum a čas skúšok bude zverejnený na webovej stránke školy začiatkom apríla.

Otvorenie športovej triedy v 7. ročníku je podmienené dostatočným počtom uchádzačov - min. 17 žiakov.

Pokiaľ bude otvorená športová trieda, budú prijatí žiaci  s rozšírenou športovou prípravou v  1., 8., 9. ročníku.

Po absolvovaní domáceho kola matematickej olympiády postúpili do okresného kola MO 9 žiaci z 9.A triedy. Štyri hodiny rozmýšľania a hľadania matematických riešení viacerým z nich prinieslo úspech. O niektoré miesta sme sa podelili aj s inými základnými školami, ale prvenstvo si odniesli naši.

Maximálny počet bodov, ktoré mohli získať, bol 24. Ivana Hmírová a Filip Ďuriš získali najvyšší počet bodov v našom okrese, 23 bodov. Umiestnili sa tak na 1.-2. mieste. Tretie miesto patrí Romanovi Srnkovi. Je veľmi náročné stať sa úspešným riešiteľom MO, a tak patrí uznanie aj ďalším mojim žiakom, ktorým sa to podarilo: 4. miesto Matej Hikker, 6. miesto Samuel Fecenko, 8. miesto Ivana Uríčková, 9. miesto Juraj Vavro. Naša práca nekončí. Postup do krajského kola MO si vyžaduje ďalšiu prípravu. Tak okrem gratulácie a poďakovania za úspešnú reprezentáciu našej školy im poprajeme veľa chuti do práce .

Mgr. Gabriela Janeková, vyuč. matematiky

     Pred Vianocami navštívili závod INA KNM žiaci 8.A a 9.A, teraz v novom roku som sa tam vybrala spolu s 8.C a 8.B triedou.

   Žiaci si pozreli prácu v jednotlivých halách závodu. Videli svojich bývalých starších spolužiakov pri strojoch pripravovať sa na svoje budúce povolanie. Dozvedeli sa o novom spôsobe vzdelávania sa v duálnom systéme. Získali predstavu o náročnej práci svojich rodičov. Mnohí z nich prejavujú záujem o štúdium na SOŠ strojníckej v KNM, niektorí by chceli pracovať práve v tomto závode.

     Na hodinách fyziky sa teoreticky zoznámili so spôsobom znižovania trenia používaním ložísk. V závode mali možnosť vidieť ako sa spomínané ložiská vyrábajú, kde všade sa používajú v praxi. Verím, že ich exkurzia motivuje k lepšej príprave k štúdiu na SŠ.                                      

Mgr. Gabriela Janeková, VP + vyuč. FYZ

Dňa 22.1. 2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnili sa na ňom žiaci 5. - 9.ročníka, ktorí boli rozdelení do trojčlenných družstiev.