Mesto Kysucké Nové Mesto

Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5

zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

celý dokument v pdf:

Tento školský rok sme po prvýkrát otvorili športovú futbalovú triedu v 7. ročníku . Myslím, že po roku môžeme hodnotiť toto rozhodnutie pozitívne. O futbalistov je nadštandardne postarané, čo sa týka vzdelávania, tréningového procesu , rehabilitácie, materiálnych podmienok. Chalani majú neustálu možnosť doučovania z jednotlivých predmetov, kvalitný tréning pod vedením Ing. Róberta Chládka, rehabilitáciu a masáže+ tejpovanie zabezpečuje Viktor Lukáč za pomoci prístrojov ( Ceragem, biolampy -Zepter, biomagnety ),ktoré zakúpila škola za pomoci sponzorov. Hlavne finančne pomohol závod Schaeffler Slovensko, spol. s. r. o., ktorý je generálny partner pre futbalové triedy na našej škole. Chalani sa zúčastnili aj sústredenia v Oščadnici a mužstvo MŠK KNM U 14 čaká na konci júna futbalový turnaj v Španielsku . Vybudovaním futbalového ihriska s umelou trávou sa opäť zvýši kvalita futbalu u nás v meste.Aj naša škola bude neustále vylepšovať podmienky všetkých žiakov na škole vo všetkých oblastiach . V ďalších rokoch chceme športové triedy rozšíriť podľa záujmu klubov aj o iné športy.

Dobrý_beh.JPG
 
Sme stále na 1. mieste. Minulý týždeň nás bolo 16 prihlásených. Už nás je 22. Verím, že našej škole pomôžete, aj svojmu zdraviu. Každý meter sa počíta. Pomôžte. Pridajte sa. Zdieľajte. www.dobrybeh.sk ..
I.Ševec

IMG_0604.JPG

V utorok 11.4.2017 vypukla megaakcia v Zákamennom. Tu sa konali premiérovo Majstrovstvá Slovenska v šachu 4-členných družstiev žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY narodených 2003 a mladších. Hostiteľom podujatia bola najľudnatejšia oravská obec Zákamenné. Možnosť vybojovať si účasť na šachovom festivale Belaja ladja v Soči oslovila školy od Skalice po Sninu a tak ani asymetrická poloha usporiadania v dedine neďaleko poľských hraníc nebola prekážkou pre prihlásenie 42 (!!!) družstiev.