Základná škola, Clementisova  616/1 príjme od 01.12.2014 vyučenú kuchárku s ovládaním všetkých činností z profesie kuchárky, príprava a výdaj obedov v školskej jedálni

Pracovné podmienky:

Pracovný čas: od 6:30 do 14:30
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požadované vzdelanie:

Stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe:

minimálne 2 roky praxe

   

 Dňa 11.  a 12. októbra  2014  v Dome kultúry sa Základná škola Clementisova  zúčastnila výstavy  v spolupráci so záhradkármi  Kysúc, kde boli vystavované aj práce žiakov školy. Súťažilo sa v štyroch kategóriach:

,, Najkrajšie jablko,  hruška, zelenina  a aranžmán.“

Z veľkého množstva vystavovateľov  Okresný  výbor  Slovenského zväzu záhradkárov udelil diplom  Základnej škole  za  6. miesto  v súťaži  ,,O najkrajší  aranžmán“.  Výstava  bola spojená  s poradenskou službou a včelárskou prednáškou.

Monday

V škole sa po prvýkrát konal Anglický týždeň. Keď nám učiteľka oznámila, že sa niečo také bude diať u nás na škole, veľmi som sa potešila. Povedala nám, že to bude buď Brit alebo Američan, ale aj tak som dúfala v Američana. Nakoniec to aj bol Američan Ray, žije štyri roky na Slovensku a moc nám nerozumel. Hneď v prvý deň, keď prišiel, sa nám predstavil. Samozrejme po anglicky.

Všetko sa to začalo 6. októbra príchodom nášho nového „učiteľa“ Raya. Už na prvý pohľad  sme všetci tušili, že je to milý a charizmatický človek. V ten istý deň sme začali s konverzáciou. Spoločne sme sa všetci zoznámili, povedali mu naše mená, odkiaľ sme.  Keďže nevedel po slovensky, tak sme mu zo začiatku skoro nič nerozumeli a zabávali sme sa na jeho, pre nás neznámom, americkom prízvuku.

 


Exkurzia z cudzích jazykov a dejepisu

Dňa 26. septembra sa žiaci 5.-8. ročníka zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Tu mohli spoznávať možno pre niektorých doteraz neznáme európske jazyky a dozvedieť sa niečo o faraónovi   Tutanchmonovi  a starovekom Egypte.

 


V nedeľu dňa  28.09.2012 ZŠ Clementisova  organizuje v spolupráci so školským parlamentom  dobrovoľnú turistickú akciu pre žiakov a rodičov našej školy. Trasa povedie od ZŠ Clementisova KNM , Snežnická kaplnka, poza Vreteň, chatová oblasť Ostré, obec Radoľa, ZŠ Clementisova.

Organizácia:

čas 9,00

miesto : ZŠ Clementisova KNM

náročnosť : nenáročná ľahká túra

čas trvania. do 3 hod.

organizátori: Mgr. Jaroslav Jablonský, Mgr. Igor Ševec,  ostatní učitelia, ktorí sa pridajú

Podmienka účasti:  žiak môže prísť len s rodičom, alebo osobou ktorá je staršia ako 18 rokov

Účastníci  turistickej akcie sa spolu odfotia a zapíšu do kroniky školy  .

 

Školská jedáleň pri ZŠ Clementisova oznamuje, že v školskom roku 2014/2015 sa opäť zapojila do programu „Školské ovocie ", na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti našej školy, ktoré sa stravujú  v školskej jedálni a to formou podávania 100% jablkovej šťavy a jablka, a to 1x v týždni.

Nariadenie vlády 341/2009 ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu spotreby ovocia a zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise, pre deti v materských školách, pre žiakov v základných školách a pre deti a žiakov v školách pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

    Ciele programu:                                                                                                                                

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v ranom školskom veku
  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Význam ovocia a zeleniny vo výžive

Ovocie a zelenina má vo výžive človeka nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy v našom organizme. Pred každodennou konzumáciou nesmieme zabúdať na dôkladné umývanie ovocia a zeleniny!  

Od 1.3.2014 realizuje naša školská jedáleň Projekt „Školský mliečny program“.

Školský mliečny program je vládnym programom určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ vo vzdelávacích inštitúciach. Ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov.

     Distribútorom mlieka a mliečnych výrobkov pre naše zariadenie je mliekáreň Rajo. V rámci Školského mliečneho programu podávame našim žiakom mlieko, ochutené mlieka a acidofilné mlieko /0,25L/.

Prečo piť mlieko

¨ Mlieko zvyšuje energiu

¨ Mlieko podporuje funkcie mozgu, vrátane sústredenia, pamäte a kreativity

¨ Mlieko obsahuje dôležité živiny, vrátane vápnika, bielkovín a vitamínov

¨ Mlieko zabezpečuje zdravé zuby a kosti

 Pitie mlieka podporuje zdravý životný štýl detí