DSC06962.JPG

Tento rok sme zrealizovali Deň Zeme v predstihu, dňa 21.4. 2016, teda vo štvrtok. Žiaci 1.-9. ročníka ZŠ Clementisova sa aktívne zapojili do tejto zmysluplnej aktivity. Začiatok bol kvôli chladnejšiemu ránu o 8.30, koniec o 12.00 hod.

 

water.png

22. marec je ustanovený za Svetový deň vody. Aj naša škola si ho už tradične pripomenula.

Po úspešnom absolvovaní krajského semifinále Jazykový kvet 2016 naše žiačky Simonka Barancová z 8.C , Paula Kuriaková a Monika Kokošíková z 9.A postúpili na krajské finále tejto súťaže. Na krajskom finále Jazykový kvet 2016, ktoré sa konalo 6. apríla v Žiline, sa Simonka Barancová umiestnila na krásnom treťom mieste v prednese nemeckej poézie s básňou Ungewőhnlichen Geschenke (Nezvyčajné darčeky). Pripravovala ju a v prednese cibrila p. uč. Ševčíková.

je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o. Súťaž je dobrovoľná a platená, t.z. že žiaci museli zaplatiť poplatok 4€. Na našej škole sa jej zúčastnilo 8 druhákov, 7 tretiakov, 8 štvrtákov, 2 piataci, 6 šiestakov, 4 ôsmaci a 7 deviatakov.

V školskom roku 2015/16 prebiehala súťaž v pondelok 21. marca 2016. Žiaci boli zaradení do kategórií (Klokanko, Školák, Benjamín a Kadet) podľa ročníkov a riešili úlohy s piatimi rôznym odpoveďami.