Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

Knižnica Jiřího Mahena v Brne

vyhlasili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2016

7. ročník česko-slovenského projektu

pre základné školy a osemročné gymnáziá

 IMAG0959.jpg

Povedz mi niečo a ja to zabudnem.
Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám.
Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať.
Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať. (J. A. Komenský)

 17. októbra žiaci štvrtého ročníka spolu s pani učiteľkami opustili prostredie školských lavíc a vydali sa na cestu tvorivej fantázie a dobrodružstva. Na ceste ich sprevádzala milá a veselá pani Majka Klušáková z Centra voľného času v Kysuckom Novom Meste.

Judo-1.jpg

Dňa 14. septembra 2016 sa v telocvični na ZŠ Clementisova uskutočnili ukážky Juda. Pod vedením trénera pána Ing. Stanislava Kuchára mladí judisti ukázali deťom zo Školského klubu našej školy tento olympijský šport.

051020161677.jpg             Aj v Školskom klube na si pripomíname toto kúzelné obdobie,   ktoré je najkrajšie z celého raka. Stromy hrajú farbami ako pestrofarebné kvety . Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti. Poznajú zvieratká, ktoré si v tento čas znášajú do svojich brlohov zásoby potravy. Vedia si vyrobiť lietajúceho draka, ktorý brázdi na zatiahnutej ba až tmavej oblohe, unášaného ujom vetrom.   Deti si tiež zhotovili darček pre svojich starkých ako prejav úcty pri príležitosti mesiaca venovaného starým rodičom.

Presvedčili sme sa aj na hodinách techniky. Práve tu deti pod vedením pani učiteliek Melánie Rentkovej a Ivety Petrovovej vyrobili figúrky z rôznych plodov jesene ovocia, zeleniny, gaštanov, zemiakov. Svoje postavičky „ na zjedenie“ vystavili vo vestibule školy. O tom, že nezaháľali ani na nasledujúcich hodinách techniky, svedčia veselé záložky do kníh, vlastnoručne vyrobené piatakmi. Tešíme sa na ďalšie dôkazy šikovnosti a fantázie našich žiakov.