Základná škola - Clementisova KNM

Projekt „Školský mliečny program"

Od 1.3.2014 realizuje naša školská jedáleň Projekt „Školský mliečny program“.

Školský mliečny program je vládnym programom určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ vo vzdelávacích inštitúciach. Ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov.

     Distribútorom mlieka a mliečnych výrobkov pre naše zariadenie je mliekáreň Rajo. V rámci Školského mliečneho programu podávame našim žiakom mlieko, ochutené mlieka a acidofilné mlieko /0,25L/.

Prečo piť mlieko

¨ Mlieko zvyšuje energiu

¨ Mlieko podporuje funkcie mozgu, vrátane sústredenia, pamäte a kreativity

¨ Mlieko obsahuje dôležité živiny, vrátane vápnika, bielkovín a vitamínov

¨ Mlieko zabezpečuje zdravé zuby a kosti

 Pitie mlieka podporuje zdravý životný štýl detí

Projekt „Školské ovocie“

Školská jedáleň pri ZŠ Clementisova oznamuje, že v školskom roku 2014/2015 sa opäť zapojila do programu „Školské ovocie ", na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti našej školy, ktoré sa stravujú  v školskej jedálni a to formou podávania 100% jablkovej šťavy a jablka, a to 1x v týždni.

Nariadenie vlády 341/2009 ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu na podporu spotreby ovocia a zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise, pre deti v materských školách, pre žiakov v základných školách a pre deti a žiakov v školách pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

    Ciele programu:                                                                                                                                

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v ranom školskom veku
  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Význam ovocia a zeleniny vo výžive

Ovocie a zelenina má vo výžive človeka nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy v našom organizme. Pred každodennou konzumáciou nesmieme zabúdať na dôkladné umývanie ovocia a zeleniny!  

Konzultačné hodiny VP pre rodičov a žiakov

v školskom roku 2014/2015

1. v uvedených dňoch od 13.30 do 17.00

29.09.2014 Po   28.11.2014 Pi     30.01.2015 Pi     27.03.2015 Pi    

27.10.2014 Po   05.12.2014 Pi   09.02.2015 Po       13.04.2015 Po    

12.11.2014 St   11.12.2013 Št     03.03.2015 Ut      14.05.2015 Št     08.06.2015 Po

2. pre ŽIAKA / ŽIAČKU som tu i v čase prestávok a po dohode i po vyučovaní. Keď budeš mať problém, o ktorom si myslíš, že Ti môžem pomôcť, príď.

3. iné termíny možno dohodnúť na č.m. 0902410386

Mgr. Gabriela Janeková

Začiatok školského roku 2014/2015

Vedenie školy ZŠ -Clementisova KNM oznamuje rodičom a žiakom, že školský rok sa začne v utorok 02.09.20148.30 hod. Slávnostné otvorenie nového školského roka pre žiakov I. ročníka sa uskutoční vo veľkej telocvični o 9 hodine.

Riadne vyučovanie ako aj strava bude od stredy – 03.09.2014.

ZŠ Clementisova KNM bilancuje

Opäť je tu koniec školského roku 2013/2014. Bol to rok náročný a pre žiakov prichádza opäť odpočinok v podobe prázdnin. Žiaci museli počas roka zvládnuť množstvo vedomostí. O úspešnosti vzdelávacích výsledkov školy svedčí aj fakt, že všetci žiaci 9. roč. boli prijatí na SŠ v 1. kole.

Na našej škole sa vo veľkej miere venujeme talentovaným žiakom. Zúčastnili sa mnohých súťaží, olympiád   ( MO, Pytagoriáda, FO, OSJL, OANJ, ONEJ, BiO, GEO, DEO, Biblická olympiáda, Vianočný zvonček, Slávik Slovenska, Hviezdoslavov Kubín, Európa v škole, výtvarné a športové súťaže ), v ktorých získali veľa popredných umiestnení.