Opäť sme súťažili

Ako každý rok tak aj v tomto školskom roku na našej škole prebiehala súťaž „Zdravie na škole“ v rámci projektu Školy podporujúce zdravie. Súťaž bola rozdelená pre 2.- 4. ročník a 5. – 7.ročník. Deti z prvého stupňa súťažili dňa 28.apríla a starší žiaci 11.mája.

Súťažili vo viacerých disciplínach: dopravná výchova, zdravotná výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, protidrogová prevencia, pobyt v prírode a mediálna výchova. Na každom stanovišti žiaci riešili teoretické úlohy, ale aj praktické činnosti z bežného života, kde preukázali svoje zručnosti a schopnosti.

Všetci súťažiaci dostali malú odmenu a víťazné družstvá boli odmenené milými cenami.

Untitled-1.png

21.4.2016 - pri príležitosti Dňa Zeme si žiaci 3.a 4.ročníka pozvali na besedu člena PZ Kremienok Povina Ing. B. Hejtmánka. Poľovníctvo je jeho veľký koníček a venuje mu všetok svoj voľný čas.

FEIV_1.jpg

Už tradíciou medzi angličtinármi v našom okrese sa stala súťaž s názvom Feel the English in Verses, ktorú organizujú pani učiteľky zo základnej školy Nábrežná. Každoročne so žiakmi vyberáme vhodné súťažné príspevky, ktoré sa potom učia prednášať. Súťažne sme sa tento rok zúčastnili v troch kategóriách: recitácia poézie (Natália Juríčková, 9.A), prednes prózy (Veronika Marková, 8.A a Terézia Hájniková, 9.A) a čítanie neznámeho textu (Ivana Hmirová, 9.A a Ivana Uríčková, 9.A). Nesúťažne vystúpili žiaci 9.A s nacvičeným divadelným predstavením Bald Soprano.