Triedne schôdze ZRPŠ sa uskutočnia dňa 8.decembra od 15.00 do 17.00. Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vás.

   Mgr. Janek Július  

   predseda ZRPŠ                                 

 

 

S1280020 fhdr

Dňa 10. 11. 2016 sa už tradične konal - Projektový deň z dejepisu na Základnej škole Clementisovej v Kysuckom Novom Meste. Každoročne sa snažíme žiakom priblížiť útrapy 2. svetovej vojny. Tento deň je zameraný na tému Holokaust, genocída, koncentračné tábory. Zaoberáme sa síce útrapami danej doby, ale v dôsledku nám ide o to, aby si žiaci vedeli predstaviť tieto hrôzy a bezmocnosť ľudí voči nim. Mnoho ľudí a detí nepozná význam týchto slov.

IMG 20161126 144926

V sobotu 26. novembra sa konal v Rajci turnaj žiakov „Šachový kráľ“. Každý žiak odohral 7 súťažných zápasov. V kategórii žiakov do 14 rokov (dievčatá) sa umiestnila Lea Psocíková (7.A) na peknom 3.mieste s počtom 5 bodov. Dobrý výkon podali aj Stanko Slivoň (6.A) so ziskom 4,5 boda a Silvia Šamajová (5.B) so ziskom 3,5 boda. V kategórii dospelých súťažila Lucia Ševčíková z 5.B triedy, ktorá sa umiestnila na 3.mieste s počtom 5 bodov. Dúfame, že pekné výsledky povzbudia našich šachistov k ďalším úspešným výkonom. Aby deti nesedeli len za šachovnicou, využili sme pekný čas a navštívili sme Rajeckú Lesnú, kde sme mohli obdivovať Slovenský Betlehem, ktorý nám pripomenul blížiace sa Vianoce. Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie v meste Betlehem a jeho život, ale aj dejiny slovenského národa. Scéna Božieho narodenia sa nachádza uprostred diela a je začlenená do obce Rajecká Lesná. Okolo nej sú zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami.

Drotárstvo na Slovensku a obzvlášť na Kysuciach, je špecifický a ojedinelý fenomén, ktorý nemá obdobu čo do rozsahu v žiadnom inom štáte. Prvá historická zmienka o drotárstve na Slovensku pochádza z r. 1714, kedy sa v súdnych spisoch Bytčianskeho panstva uvádza meno Juraja Drotárika. Za miesto zrodu drotárstva sa všeobecne považujú chudobné oblasti dnešného severozápadného Slovenska medzi mestami Bytča, Žilina a Čadca. Nositeľom tradície drotárskeho remesla je v našom meste aj pán Milan Palčisko, spisovateľ a poslanec Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste, ktorý je oddaný srdcom drotárskemu umeniu. Neváhal ani chvíľu a na naše pozvanie dňa 7. 11. a 25. 11. 2016 zavítal vo svojom voľnom čase medzi žiakov našej školy, aby im priblížil svoj drotársky rukopis a vlastnoručnú prácu.