Dňa 30.06.2017 sa konali voľby členov za pedagogických zamestnancov do Rady školy pri Základnej škole, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto.

Voľby dopadli nasledovne:

Počet hlasovacích lístkov : 44

Počet oprávnených voličov: 44

Počet zúčastnených voličov: 39

Počet nezúčastnených voličov: 5

Počet platných volebných lístkov : 28

Počet neplatných volebných lístkov: 11

Zoznam navrhnutých kandidátov s počtom platných hlasov:

1. Bandura Daniel, Mgr. 2

2. Kubalíková Monika, Mgr. 24

3. Ševčík Ľubomír, Mgr. 27

Zoznam zvolených členov :

1. Mgr. Ľubomír Ševčík

2. Mgr. Monika Kubalíková

Mgr. Ľubomír Ševčík a Mgr. Monika Kubalíková boli zvolení do funkcie členov za pedagogických zamestnancov do Rady školy pri Základnej škole, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto.

Dňa 28.6.2017 sa konali voľby za odvolanie členov za pedagogických zamestnancov z Rady školy pri Základnej škole, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto.

Voľby dopadli nasledovne:

Počet hlasovacích lístkov : 44

Počet oprávnených voličov: 44

Počet zúčastnených voličov: 39

Počet nezúčastnených voličov: 5

Počet platných hlasov za odvolanie :

1. Vlčková Eva, Mgr. 27

2. Kuleszová Dana, Mgr. 26

Počet platných hlasov proti odvolaniu:

1. Vlčková Eva, Mgr. 12

2. Kuleszová Dana, Mgr. 13

Mgr. Eva Vlčková a Mgr. Dana Kuleszová boli odvolané z funkcie členov za pedagogických zamestnancov z Rady školy pri Základnej škole, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto.

V átriu našej školy vládla pri ohníku fajn atmosféra. Súťažilo sa v netradičných disciplínach, opekalo sa, spomínalo sa, tancovalo sa, pozerali sa fotky a videa zo školských rokoch dávno minulých....( dobre sme sa nasmiali). A hlavne sa moc nespalo......, i keď sme sa pokúšali všetci v telocvični spoločne zaspať...

Akadémia Mateja Tótha- behanie o extra body.... sme zatiaľ na 1. mieste v ZA - kraji :) Počas júla a augusta sa bude behať v utorky a štvrtky od 18,00 do 19,00 hod. Príďte medzi nás a neobanujete - super akcia :)... Aj Majster Európy.... Alexander Valuch odchovanec stolného tenisu na ZŠ Clementisova :) si dnes našiel čas.... Dík Saško