Aj v tomto školskom roku 2016/2017 sa naši žiaci opäť presvedčili o tom, že snažiť sa oplatí. Podobne ako po minulé roky tak aj teraz ZŠ Clementisova s Centrom voľného času pripravila odmenu pre snaživých žiakov, ktorí ju v rôznych súťažiach reprezentovali.

Najprv otvoril na novej tartanovej atletickej dráhe krajské preteky ..Hľadáme nových olympionikov,.. ktoré organizoval Milan Slivka a potom zavítal na ZŠ Clementisova, KNM. Pozvanie prijali aj hostia, ktorí našej škole pomáhajú : Ing. Ján Hartel, Ing. Marián Mihalda, Ing. Miloš Ševec PhD. , Mgr. Juraj Čierňava, Patrik Varoš a Peter Tichý. Dôvodom vzácnej návštevy bol výber našej školy za okres KNM do Akadémie Mateja Tótha. Naša škola bola vybraná na základe nasledovných kritérií : 1. zapájanie sa školy do školských športových súťaži a výsledky. 2. klubová činnosť na škole a výsledky , 3. priestorové a materiálne podmienky, 4. využívanie športovísk školy občanmi mesta.

V piatok , 19.mája, si piataci dovolili oddych od školských povinností a urobili si turistickú vychádzku do nádherného okolia nášho mesta. Ráno sa stretli v škole a čakala ich stredne náročná trasa z KNM po modrej turistickej značke okolo Kinex-KLF na vrchol Tábor ( 5km/344m ) a odtiaľ na Majtánky a cez les do KNM.

Šliapalo sa dobre , pomaly a v pohode. Bol krásny slnečný deň , žiadne blato. Postupne všetci stúpali na vrchol 697,4 m n.m. k vrcholovému smerovníku Tábora a k novej krásnej rozhľadni. Na jej vrchol vystúpili všetci, odkiaľ sa ukázali krásne výhľady na celé okolie – hrebeň Malej Fatry, Javorníky, Beskydy.

Odborný výklad z biológie a rôzne „pikošky“ z ríše zvierat žiakom ponúkol pán učiteľ Jaroslav Jablonský a pán zástupca Milan Lisko si so žiakmi počas turistického pochodu zaspieval rôzne ľudové piesne.

Výborné počasie, usmievavá nálada, dobrá desiata z domu a chuť urobiť niečo pre svoje zdravie a kondičku poháňali všetkých vpred. Popoludní sa vrátili tak trošku unavení, ale aj opálení a rozhodnutí takýto výlet si ešte niekedy zopakovať. Nebyť Filipkových rozbitých kolien bol by to deň na výbornú. Aj touto cestou mu prajeme skoré uzdravenie.                  

                                                       Mgr. Ľubomír Ševčík

Opäť je za nami piatok :Súťaž Mateja Tótha.. klesli sme na 2. miesto. Bolo nás minulý týždeň 41 prihlásených. Už nás je 45. Verím, že nám pomôžete (dostať sa späť na 1. miesto), aj svojmu zdraviu. Každý meter sa počíta.Pomôžte. Pridajte sa. Zdieľajte. www.dobrybeh.sk.  Dňa 30.05.2017 o 10 hod. zavíta na ZŠ - Clementisovu ,KNM Matej Tóth, olympijský víťaz a majster sveta. Bude to pre našu školu, naše mesto veľká udalosť. Neviem, či niekedy v našom meste bol olympijský víťaz.