Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru učiteľku na 1. stupeň základnej školy na plný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2017 (pracovný pomer na dobu určitú). Výber uchádzačov sa bude konať osobným pohovorom dňa 30.08.2017 o 12.00 hod. , v Základnej škole, Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní, • súhlas so spracovaním osobných údajov • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním zmluvy) • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním zmluvy)

Požaduje sa pedagogické vzdelanie podľa platnej školskej legislatívy 
Požadované doklady posielajte do 25.08.2017 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón: 041/4213319

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku na polovičný úväzok s nástupom do práce od 07.09.2017 (pracovný pomer na dobu určitú).

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis, • zdravotná spôsobilosť ( zdravotný preukaz),
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Náplň práce: 
- príprava jedál
- dodržiavanie hyg. štandardov a čistoty na pracovisku
- hospodárne používanie surovín

Požadované doklady posielajte do 29.08.2017 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón: 041/4213319

V školskom roku 2016/17 našu školu úspešne reprezentovali na predmetových súťažiach a olympiádach títo žiaci:

Jednotlivci:

 Klára Svrčková, 9.A Chemická olympiáda 1.m. v OK

Olympiáda zo SJL 3.m. v OK

MAT Olympiáda 2.m. v OK

MAT Olympiáda 3.m. v KK

Lucia Ševčíková, 5.B MAT Olympiáda 1.m. v OK

Majstrovstvá sveta v šachu 35.m.

Šach žiakov ZŠ 1.m. v OK, 4.m. v KK

Školské majstrovstvá SR v šachu 2.m.

Majstrovstvá SR v šachu 3.m.

Majstrovstvá SR v rapid šachu 1.m.

beach-1867271_960_720.jpg