Dňa 13.júna 2017 sme sa vybrali splavovať Váh. Opäť išlo o originálny a odvážny nápad triednej učiteľky Mgr. Podkonickej, ktorej dali plnú dôveru rodičia jej žiakov.

     Zažili sme dobrodružnú cestu vlakom a ešte dobrodružnejšiu plavbu na plti. Niektorí z nás si vyskúšali aj prácu „predníka“ na plti. „Zadník“ nám svoje veslo veru nezveril. Okrem hodinového obdivovania nádherného okolia z plte sme v teste z geografie dobre reprezentovali našu školu. Spoznali sme okolité pohorie i jednotlivé kopce. Predník nám zaujímavou formou priblížil historické fakty okolo splavovania Váhu pĺtnikmi.

Kaštieľ v Oščadnici sa stál cieľom našej štvrtkovej túry. Cestou sa nám naskytli nádherné výhľady - ako na tanieri sme mali Krásno nad Kysucou, o chvílu pre zmenu Horelicu. V diaľke sme zazreli i nám dobre známe Steny i Ľadonhoru. Moderná aplikácia, ktorá nám pomáhala po celý týždeň, nám dnes namerala 15,7 prejdených km. Podvečer sme bilancovali i hodnotili. Odmenení boli tí, ktorí udržiavali na izbách vzorný poriadok počas celého týždňa. Po chvíli oddychu sme využili priaznivé počasie a až do neskorého večera sme hrali bedminton a volejbal.

Mgr. Janek a Mgr. Bandura

         Dňa 25.mája 2017 sa žiaci 7.-9.ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie na Oravu, ktorú zorganizovala predmetová komisia SJL.

Prvou zastávkou bol hrad, ktorý sa vypína 112 metrov nad hladinou rieky Orava. Oravský hrad patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva a je jednou z najvyhľadávanejších kultúrnych pamiatok na Slovensku. Počas prehliadky priestorov si účastníci exkurzie prezreli expozície, ktoré sú rozčlenené v jednotlivých častiach hradu na historickú, prírodovednú a etnografickú. Neodradilo ich ani 666 schodov, ktoré museli absolvovať. Svojou tajomnosťou lákal filmárov už od začiatku 20. storočia. Nakrúcal sa tu legendárny Upír z Nosferatu, ale aj rozprávky Princezná a žobrák, Sokoliar Tomáš a Kráľ Drozdia brada.