L1230152.JPG

V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktorým chýba pohyb a chuť ísť za svojím zmysluplným cieľom. Oveľa radšej trávia voľný čas pred televíznou obrazovkou alebo pri počítači. Výsledkom je vzrastajúci počet obéznych detí, nepokoj, nervozita až agresivita a množstvo iných problémov. Aj preto by sme sa mali svojim deťom zakomponovať do života pohyb. O toto sa snaží aj naša škola.

Výstava_-_hasiči_4.jpg

V dňoch 18. a 20. septembra 2017 si žiaci 7. a 5. ročníka našej školy pozreli v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste medzinárodnú výstavu Hasičské hobby. V rámci hodín techniky sa oboznámili s činnosťou dobrovoľných hasičov nielen v našom meste. Zaujali ich dobové fotografie veľkého požiaru nášho mesta, hasičská výstroj z minulosti a zo súčasnosti. Deti na vlastné oči videli originál hasiaceho zariadenia, starého viac, ako 100 rokov. Obdivovali aj vystavené práce detí a mládeže na tému hasičstva.

  IMG_20170926_095650_Medium.jpg

Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou, sa naša škola zúčastnila na podujatí venovanému Európskemu dňu jazykov v Bratislave, ktoré sa koná každý rok 26. septembra. Je zamerané na propagáciu a podporu štúdia cudzích jazykov.

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

oznamuje rodičom, že dňa 25.septembra 2017
o 16.00 hod. sa uskutoční plenárne ZRPŠ a triedne
schôdze. Od 15.00 hod. bude zasadnutie výboru
ZRPŠ (triedni dôverníci).


Tešíme sa na stretnutie s vami.

Mgr. Igor Ševec             Mgr. Július Janek
   riaditeľ školy                predseda ZRPŠ