„ Nech ľudia nikdy nezabudnú, že jablko je symbolom fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.“ Tak znie myšlienka Dňa jabĺk, známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne tohto dňa. Pripomína sa jablko_021.JPGkaždý rok 21. októbra, alebo najbližšie k tomuto termínu. Veď jablká sa uplatňujú v teplých i studených, slaných i sladkých pokrmoch. Každý isto ochutnal niektorý z druhov jablčníka, jablkovú štrúdľu, jablkové pyré, jablkový kompót, jablkovú šťavu, kto by ho nestretol aspoň raz v kvasenej kapuste? Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Aj preto sa slovo jablko dostalo do ustálených spojení, napríklad: "Denne jedno jablko pre zdravie",

Na Základnej škole Clementisova v Kysuckom Novom Meste sme si pripomenuli tento zaujímavý deň už po druhý raz. Kuchynka našej školy sa dňa 23. októbra premenila na Jablkoland - Zem jablka. Deti z 1. aj 2. stupňa mali možnosť oboznámiť sa s viac ako desiatkou odrôd tohto ovocia. „Na živo“ mohli porovnať typické znaky vystavených odrôd, ako aj ich chuťové vlastnosti. Dozvedeli sa, ktoré odrody sú vhodné na pestovanie v našich podmienkach, ktoré sú vhodné pre diabetikov, z ktorých sa vyrábajú jablkové šťavy. Oboznámili sa so staršími odrodami, pestovanými dlhé desaťročia, ale aj s novými, ktoré sa objavili v našich sadoch len pred pár rokmi. Zistili, ako sa pestujú tzv. bio jablká a prečo je lepšie nakupovať ovocie vypestované na Slovensku. Na mnohé zvedavé otázky im odpovedal pán Ing. Ivan Červenec, predseda ZO SZZ v Kysuckom Novom Meste. Pánovi Červencovi touto cestou ďakujeme za zaujímavé informácie a ochotu podeliť sa s nimi so žiakmi našej školy.Zároveň ďakujeme za sponzorský dar pani Drahomíre Poliakovej, vedúcej predajne ovocia a zeleniny na ulici Belanského v našom meste, ako aj rodičom žiakov, ktorí spestrili výstavku o ďalšie odrody.Kto sa chce o jabĺčkach dozvedieť viac, prípadne ochutnať niektoré z vystavených odrôd- nech sa páči, navštívte 3. ročník nášho Jablkolandu – o rok, v rovnakom čase.

ZŠ Clementisova si Vás dovoľuje pozvať na
XVIII. KATARÍNSKY   PLES,   
                           v sobotu 25.11.2017 o 18oo hod.                              
v ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto.

Clipboard01.jpg

Cieľom poriadateľa plesu je upevniť medziľudské vzťahy a finančne podporiť našu školu. V cene vstupného (13 € za osobu) je prípitok, slávnostná večera, káva, víno, hudobná produkcia „DJ Milan Fojtík“ a kultúrny program. K dispozícii bude bar „Peklo“.Prosíme vyplniť návratku v prípade účasti aj neúčasti a doručiť ju do školy (objednať stôl s počtom účastníkov možno prostredníctvomsyna/dcéry) alebo Peniaze za vstupenky, finančné príspevky a sponzorské dary do tomboly prosíme zaslať do 10.11.2017. Informácie: č.t. 4213319 osobne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tešíme sa na Vašu účasť.  

1_4.JPG

O tom, že deti z našej školy sa vzdelávajú nie iba v laviciach, ale aj v „teréne“, svedčí široká paleta školských exkurzií. Vyučujúci všetkých predmetov a na oboch stupňoch plánujú a realizujú pestré a poučné exkurzie.

Dňa 10. 10. 2017 sa naši žiaci 3. a 4. ročníkov spolu s 5 učiteľmi a 2 asistentkami zúčastnili návštevy Hasičského a záchranného zboru v Kysuckom Novom Meste. Stretli sa aspoň s pár ľuďmi, ktorí denno-denne nasadzujú svoje životy, aby zachránili iných. Vyskúšali si aké je to sedieť v hasičskom aute, dozvedeli sa niečo o hasičskej technike, videli ukážku hasičov, ktorí ich voviedli do tajov zabezpečovania „poraneného“ pri nehode. Hasiči sa rozlúčili so žiakmi púšťaním sirény. Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a dobre sa celé dopoludnie bavili. Ďakujeme hasičom za trpezlivosť a ochotu.

Mgr. Oľga Kavčiaková